Bildmontage på konstnärens verk.

Anders Sunna - Exploration Target - Area Infected

Vidsträckta landskap, doftande mossa och renkranier. På Varbergs konsthall presenteras en större separatutställning med konstnären och samiska aktivisten Anders Sunna (f. 1985 Kieksiäisvaara).

I sin konst utforskar han sin nordsamiska bakgrund och vad det kan betyda att vara same i Sverige. Med utgångspunkt i sin egen släkthist­oria synliggör han, ur ett historiskt och samtida perspektiv, det motstånd, den rasism och de övergrepp som skett mot samer. I monumentala målningar och i skulptur medvetandegörs koloniseringen av samers land och kultur. “Exploration Target – Area Infected” manifesterar en uppgörelse mot den svenska staten.

English

Vast landscapes, fragrant moss and reindeer skulls. Varbergs konsthall presents a major solo exhibition by the artist and Sámi activist Anders Sunna (b. 1985 Kieksiäisvaara). In his art, he explores his Northern Sámi background and what it means to be Sámi in Sweden. With his own personal history as a point of departure, Sunna reveals, in a historical as well as contemporary perspective, the resistance, racism and abuse that the Sámi have faced. In monumental paintings and sculptures, he creates an awareness of the colonisation of Sámi land and culture. “Exploration Target – Area Infected” manifests a showdown with the Swedish state.

Senast publicerad:

Detaljer

Datum: 08 februari - 26 april 2020

Tid: 08.00 - 17.00

Pris: Gratis

Arrangör

Varbergs Konsthall

0340-886 31

konsthallen@varberg.se

Plats

Kontakt
Kontaktbild
Johanna Holmström
Konstpedagog