Fotomontage av konstnärens verk med en skulptur i bakgrunden.

  Still Burning

  Utställningen Still Burning tar sin utgångspunkt i 100 år av kvinnlig rösträtt och utforskar kvinnors liv mellan åren 1919–2019 ur ett glob­­alt och lokalt perspektiv. Med fokus på feministisk kamp, politisk förändring och idéer om motstånd, belyses kvinnans position i samhället.

  Det är med stor glädje Varbergs konsthall presenterar den internation­ella grupputställningen Still Burning genom video, skulptur och måleri såväl som inlånade föremål från arkiv i Halland. Still Burning är ett större tematiskt utställnings- och researchprojekt om spåren av feminism bakåt i tiden och fram till idag med utgångspunkt i året 1919. Det var året då Sveriges riksdag antog en proposition om rösträtt och valbarhet för kvinnor i riksdagsval. Medverkande konstnärer och konstkollektiv, kommenterar temat med nytänkande och radikala budskap i dialog med arkiv, livsberättelser och iscensättningar. Tillsammans bildar de en spännande relief till den svenska och internationella utvecklingen såväl som till den feministiska samtidskonstens position idag.

  Kroppen har en särskild plats i utställningen där den utforskas, avtecknas och omvärderas genom ideologiska, juridiska och ekonomiska intressen. Påtagligt är närvaron av den kvinnliga blicken, sexualitet och könsidentitet med tankar om kulturell tillhörighet. Spiritualism speglar en strävan efter något annat och köket blir plats för självförverkligande genom biokemisk manipulation som överlevnadsstrategi. Andra verk belyser det koloniala arvet, sexuellt våld och konsumtionssamhället. Territoriell expansion, förbrukning av naturresurser och ökad fascism pekar på rubbning av ekosystemet. Centralt är 70-talets kvinnorörelse såväl som vad det betyder att vara kvinna.

  Titeln Still Burning beskriver ett tidsintervall på 100 år där det förflutna fortfarande är relevant idag och synliggör de normer som formar och begränsar flickors, kvinnors och transpersoners livsvillkor. Likaså samtidens politiska klimat och attityd gentemot kvinnor med fokus på att lyfta motståndets mekanismer och förskjutning av makt och kontroll. Sammantaget öppnar verken upp för möjliga ingångar till en fördjupad diskussion om konst, kön och genus såväl som framtida feministiska strategier där publiken bjuds in till reflektion och debatt.

  Senast publicerad:

  Detaljer

  Datum: 02 februari - 28 april 2019

  Tid: 09.00 - 17.00

  Pris: Gratis

  Arrangör

  Varbergs Konsthall

  0340-886 31

  konsthallen@varberg.se

  Plats

  Kontakt
  Kontaktbild
  Johanna Holmström
  Konstpedagog