Skicka vidare - Ghaidaa Brouk

Hon är född i Syrien och undervisar idag elever i det näst mest talade språket i Varberg, nämligen arabiska. Hon vill lyfta vikten av modersmålsundervisning men också ge förslag på hur den kan förbättras, både för elev och lärare.
Möt Ghaidaa Brouk, studiehandledare och modersmålslärare på Enhet flerspråkighet i Varbergs kommun.

Hej Ghaidaa! Berätta lite kort om din bakgrund.

- Syrien är mitt hemland. Under 2012 flyttade jag tillsammans med min familj till Turkiet på grund av de dåliga förhållandena i Syrien och sedan flyttade vi vidare till Sverige 2016.

Hur länge har du arbetat inom skolans värld?

- Tio år arbetade jag som arabisk lärare på grundskolan i Aleppo (stad i Syrien). Jag arbetade också som arabisk lärare för syriska elever i Turkiet i fyra år. Efter att jag lärt mig det svenska språket registrerade jag mig på Göteborgs universitet för att få lärarexamen i det arabiska språket. Detta hjälpte mig att få möjlighet att arbeta som studiehandledare på Enhet flerspråkighet. Jag har arbetat här sedan 2020. Förra året började jag även lära ut arabiska för gymnasieelever som inte kunde lära sig sitt modersmål.

Berätta om din arbetsplats och dina huvudsakliga arbetsuppgifter.

- Till en början jobbade jag som studiehandledare för arabiska elever på Håstensskolan. Mitt uppdrag var att stödja dem i att lära sig skolspråket, då de kunde svenska, men de inte fick godkänt i grundläggande ämnen som svenska, matematik och fysik. Sedan arbetade jag även med en nyanländ elev och stöttade eleven i flera ämnen, som arabiska, matematik, samhällsämnen och engelska. Nu arbetar jag även som studiehandledare på Mariedalsskolan och Ankarskolan. En dag i veckan arbetar jag även som modersmålslärare för gymnasieelever. Jag lär ut arabiska, det är faktiskt det näst mest talade språket, efter svenska, i Varbergs kommun.

Vad är det allra bästa med ditt jobb?

- Att arbeta med elever är underbart, bortom ord. Speciellt när man undervisar elever vars omständigheter inte tillät dem att lära sig sitt modersmål och i slutet av ett läsåret ser man hur mycket de har gått framåt.

Vad är det svåraste med att arbeta som modersmålslärare?

- Svårigheterna jag möter som modersmålslärare är att eleverna blir trötta efter en lång skoldag och deras inlärningsnivåer skiljer sig åt på deras modersmål. Lektionstid efter skolan får mig alltid att fundera på hur jag ska organisera lektionen på bästa sätt. Jag hade faktiskt stor nytta av de intervjuer jag genomförde med mina kollegor här på Enhet flerspråkighet i Varberg och mina klasskamrater i Göteborg och Borås. Hur kan en modersmålslektion organiseras bättre? Som till exempel att använda digitala verktyg för att göra läromedel tillgängligt för elever och som de kan återvända till när det behövs.

Vad ger arbetet dig?

- Att arbeta som studiehandledare ger mig en känsla av självförtroende och stolthet när jag ser att eleverna har kunnat lyckas i ämnet jag hjälpt dem med och de börjar känna lust att lyckas i resten av ämnena. Jag känner mig också glad och stolt när jag ser att mina elever som inte kunde varken läsa eller skriva, förutom några bokstäver i det arabiska språket, har lärt sig det och vilken inverkan detta har på deras framgång i andra ämnen.

Varför är modersmålsundervisning viktigt?

- Jag är inte den enda som tycker att modersmålet är viktigt. Många studier har visat att kunna behärska modersmålet spelar en stor roll för en nyanländas inlärningsprocess av svenska och andra ämnen. Jag håller med Ladberg (1999) om att ju mer en elev behärskar sitt modersmål, desto lättare blir det för eleven att lära sig ett nytt språk.

Vem vill du skicka vidare till?

- Jag vill skicka vidare till Sofie Hellstadius. Hon jobbar på Mariedalsskolan som svenska som andraspråkslärare. Hon är en positiv och snäll person som skapar lockande miljöer till sina elever och samarbetar mycket med sina kollegor.

Något övrigt du vill lyfta?

- Att studera på universitetet gav mig ett bra tillfälle att läsa många böcker och studier som förklarar modersmålets betydelse för en nyanländ. Modersmålslärarens roll är att hjälpa nyanlända att sätta fötterna på rätt väg i att lära sig svenska språket och lyckas i skolan och sedan vara en effektiv medlem i det svenska samhället.

- Det är sant att skolan spelar en ganska bra roll gentemot den nyanlända. Men jag tycker att det vore bra om samarbetet blir tydligare och mer effektivt mellan skolans lärare, studiehandledare och modersmålslärare, så att resultatet blir bättre.

Frida Eckegren Serholt
pedagogvarberg@varberg.se

publicerad:

Senast Ändrad: