Mål och strategier

 • Förskole- och grundskolenämnden har för perioden 2020–2023 tre nämndsmål vilka är:
  - Skola för alla
  - Motivation för lärande
  - Tillit för förbättring

  Nämnden har också gett inriktning om ett övergripande förhållningssätt som ska genomsyra
  alla verksamheter inom nämndens ansvarsområden och på alla nivåer. Förhållningssättet innebär att hela organisationen ska genomsyras av tillit och
  lärande kollegialt för en hög och likvärdig kvalitet.