Utvecklingsprocesser

Utifrån nämndens tre kommungemensamma mål för den kommunala förskolan och grundskolan är följande utvecklingsprocesser pågående i verksamheterna. Barns och elevers måluppfyllelse är i fokus för en stärkt kvalitet i undervisningen i det som kallas läroplansuppdrag.