Mer än bara en resa

När den årliga elevresan till Krakow i Polen rullar ut från Varberg i oktober, är det i nutid av krig och konflikter i Europa. Inga tidigare resor har genomförts i en så polariserad värld. Men det är just det resan till Krakow handlar om – vi och dom – och om det som aldrig får hända igen.

Mia Broman Roux och Andreas Karlsson ombord på färjan som ska ta dem till Polen.

Mia Broman Roux och Andreas Karlsson ombord på färjan som ska ta dem till Polen, där ny kunskap och nya dimensioner väntar.

De kliver på bussen i Varberg. Lärare, pedagoger och elever. Kuddar, väskor, kassar med tilltugg - det lastas på i både yttre och inre förvaringsutrymmen. En efter en intar resenärerna sin plats på bussen och boar in sig i varsitt säte. Lärarna Andreas Karlsson och Mia Broman Roux räknar in eleverna de ansvarar för, stämmer av mot elevlistan och noterar att en fin stämning av förväntan för ett stundande äventyr redan omger de drygt femtio medresenärerna. Så startar bussens motor. Årets elevresa till Polen och staden Krakow är på rull.

- Jag hade kanske inte reflekterat över resans längd rent resemässigt, erkänner Andreas Karlsson och skrattar till. Men det var full fart i bussen från start med prat och olika quiz. Så milen märktes inte av när vi väl börjat rulla.

Påtagliga skillnader

Det första besöket i Krakow är koncentrationslägret Auschwitz. En plats där soldatkaserner i tegel stått emot tidens tand och från områdets utsida inte vittnar om vad som ägde rum på andra sidan taggtråd och murar.

- I början på Auschwitz-besöket går du genom en tunnel och en inspelad röst läser upp namn på alla människor som mördats i lägret. Detta har etsat sig kvar, berättar Mia Broman Roux. Det var så sorgligt att höra det ena efter det andra namnet och ta in att det är människor det handlar om.

Andreas Karlsson instämmer och beskriver de påtagliga skillnaderna i att teoretiskt läsa om de mörka platserna, och att besöka dem.

- Jag finner inget bättre ord är att man drabbas. Dels får du höra av guiderna sådant du inte kan läsa i litteraturen om. Dels kan du ta in dofter och intryck som förstärker det du ser och hör.

Studiemotiverade elever

Lärarna har tidigare berättat att det företrädesvis är studiemotiverade elever som ansöker om att få resa med till Polen. En förutsättning då helheten av resan på många sätt är utmanande, prövande och krävande. Under höstterminens första månad drog förberedelserna för resan igång. De obligatoriska träffarna ger eleverna kunskap och förförståelse, och Andreas Karlsson och Mia Broman Roux är överens om att det var väl investerad tid.

- Eftersom merparten skolor läser om andra världskriget och folkmorden i trettiotalets Europa under vårterminen, är kunskapsgenomgångarna under hösten, inför resan, ett måste.

Efter resan ska elever sammanställa, presentera och utvärdera resan. Beroende på en skolas elevantal och antal klasser kan det bli många föreläsningar för skolkamrater. Parallellt med det löpande skolarbetet ska också förberedelser och efterarbete tas ansvar för.

- Elever som deltar i processen har kraft och kapacitet att investera tid och engagemang under halva året i årskurs 9, förklarar Andreas Karlsson och Mia Broman Roux.

Eleverna har haft huvudansvar för att sammanställa och presentera kunskap och information, och lärarna har fungerat som bollplank i processen. Andreas Karlsson berättar:

- Jag var med i början och skapade en slags inramning av det som eleverna ville förmedla. Det är ju elevernas resa som blir intresseväckande för de elever som lyssnar på redovisningarna. Kanske kan några tagga till och söka till kommande resor.

En extra dimension

Andreas Karlsson och Mia Broman Roux är överens om att resan ger en dimension i undervisningen om förintelsen, folkmord och konsekvenserna av krig. Deras undervisning kommer att skruvas i respektive ämnen så att erfarenheten och ny kunskap kommer till sin rätt.

- Lärares lärande i att resa med till Krakow och besöka arbets- och förintelselägren är att vara på plats och få en extra dimension i det egna kunnandet. Har man väl varit på platserna i Polen, kommer man aldrig kunna låta argument om att det aldrig ägde rum passera.

- Att ha varit där gör att vi kan förmedla en både djupare och bredare bild av förintelsen. Vi kan också använda konkreta exempel och autentiska berättelser från resan och det stärker undervisningen.

Läs om lärarnas tankar inför resan: På väg till Krakow!

Viktoria Struxsjö
Frida Eckegren Serholt
pedagogvarberg@varberg.se

Bild på Auschwitz

Mia Broman Roux fotade en hel del under resan. Här syns soldatkasernerna i tegel i koncentrationslägret Auschwitz.

publicerad:

Senast Ändrad: