Ett tillsammansprojekt som är viktigt på riktigt

Förskolan har en viktig roll i att skapa möjligheter för barn att lära sig om - och arbeta med - hållbarhet. Barn på Bolmens förskola har skapat skräphjälar av enbart återvinningsmaterial som just nu finns att beskåda på Stora Coop i Varberg.

- Syftet med samarbetet är att synliggöra barnen i samhället. Det är viktigt på riktigt att de får möjlighet att vara med och påverka, samtidigt som de känner meningsfullhet i det som vi gör på förskolan, säger Christel Birk, förskollärare på Bolmens förskola.

Skräpis är en skräphjälte som barn på Bolmens förskola har skapat av enbart återvinningsmaterial.

Skräpis är en skräphjälte som barn på Bolmens förskola har skapat av enbart återvinningsmaterial.

Efter en gemensam uppstart med hjältar som gjorde goda gärningar i vardagen startade förskolans projekt igång. Alla hade en gemensam ingång med hjältar i fokus men projekten tog olika vägar, efter barnens olika intressen, tankar och fantasi.

- Det var inte fokus på superhjältekrafter utan mer på vardagshjältar. Goda gärningar och omtanke om varandra. Jag och Christel har eftermiddagsgruppen ihop och där började vi med att prata om vad skräp och återvinningsmaterial är. Tanken väcktes hos barnen att man kan använda detta för att skapa olika saker, säger Anna Söder Gustafsson, barnskötare på Bolmens förskola.

Med fokus på det ekonomiska och ekologiska hållbarhetsperspektivet började en återvinningsateljé att ta form. Barnen tog med sig saker hemifrån, som annars skulle slängts.

- Alla barn blev väldigt engagerade och det kom mycket skräp till förskolan, berättar pedagogerna.

Viktiga aktörer i samhället

Nästa steg i processen startade i en av förmiddagsgrupperna där barnen kom fram till att de ville skapa en hjälte av skräp.

- Vi började med att ett barn gjorde en ritning efter att de andra barnen beskrev hur den skulle se ut. Barnen fick bland annat mäta, sammanfoga och beskriva kroppsdelar. Ett barn såg direkt hur en kasserad svamixer kunde bli en näsa, ett annat barn såg hur röda tygsnören kunde bli blodådror. De har verkligen visualiserat och använt sin fantasi i detta, säger Christel Birk.

När skräphjälten, som fick namnet Skräpis, var klar tog förskolan kontakt med Coop för att se om det fanns möjlighet till samarbete.

- Det är viktigt att barnen känner att de är aktörer i vårt samhälle och att de har möjlighet att påverka det. Vi fick en monter på Stora Coop där vi kunde synliggöra barnens alster, säger Christel Birk.

Förändrat tankesätt

Barnen har besökt Coop och sett Skräpis i montern. När de såg att andra stannade till och läste och tittade så ökade stoltheten än mer.

- Det här är ett sätt att få barnen att förstå att deras tankar och handlingar är viktiga för samhället, att de är aktörer och medborgare som har möjlighet att påverka. Det ger oss energi att få arbeta med detta, säger Anna Söder Gustafsson.

De båda pedagogerna är eniga i att det har hänt en hel del både i deras och barnens tankesätt tack vare projektet.

- Vi har alla blivit mer varsamma med material. Barnen vet att det går att göra så mycket, även med skräp. De vill inte gärna slänga sker, utan först se om det går att laga och om det inte går kan man använda det till något annat, säger Anna Söder Gustafsson.

- Konsumtionstänket har ändrats. Vi jobbar med processen inte produkten. Barnen skapar inte saker för att till exempel ta med sig det hem utan ett barn kan påbörja något och ett annat barn fyller på. Vi gör saker tillsammans och det är vårt material. Inte mitt eller ditt. Precis som vi gjort Skräpis tillsammans, säger Christel Birk.

Ett tillsammansprojekt

Projektet har lett fram till att barnen nu ofta väljer att arbeta med återvinningsmaterialet som finns tillgängligt i ateljén.

- Barnen skapar tredimensionella alster som synliggör deras inre tankevärld. Denna estetiska lärprocess skapar möjlighet till att koppla samman det abstrakta med det konkreta, säger Christel Birk.

- Skräpis var bara skräp först. Men sedan blev det en fantastisk skulptur som vi alla är väldigt stolta över. Det har verkligen varit ett tillsammansprojekt - hela vägen, säger Anna Söder Gustafsson.

Utställningen finns på Stora Coop i några dagar till, sedan tar nästa grupp över. Den gruppen, Popcorngruppen på Bolmens förskola, har ett projekt som handlar om närmiljön. De har arbetat med var och hur man kan bo och även de har använt sig av återbruksmaterial i sitt skapande.

Frida Eckegren Serholt
pedagogvarberg@varberg.se

Anna Söder Gustafsson och Christel Birk, pedagoger på Bolmens förskola.

Anna Söder Gustafsson och Christel Birk berättar att samarbetet med Coop till stor del handlar om att synliggöra barnen i samhället och att de ska känna meningsfullhet i det som de gör på förskolan.

publicerad:

Senast Ändrad: