PRAO i kommunal tjänst

Vad sysslar en HR-strateg med? Hur utbildas lågstadieelever i programmering? På vilket sätt bidrar sociala aktiviteter till en stärkt hälsa hos äldre personer? Många frågor får svar när Varbergs kommun som arbetsgivare tar emot de kommunala skolornas elever i åk 8 för den årliga PRAO.

Under vecka 5, 6 och 7 har samtliga kommunala grundskoleelever i årskurs 8 genomfört sin PRAO-period. Cirka 650 elever genomför två och två PRAO i kommunal verksamhet, både i förvaltning och i kommunala bolag. Vilken arbetsplats eleverna får ”jobba” på, bestäms av lärarna i arbetslaget runt eleverna på elevens skola. Lärare som känner eleverna sätter samman elevparen och fördelar tillgängliga PRAO-platser.

Livslångt lärande

Gemensamt för alla elever, oavsett PRAO-plats, är att första dagen få en introduktion av handledaren på den arbetsplats eleverna ska ”jobba på”. Eleverna upplever introduktionen som värdefull, men kanske lite svårt att förstå ibland.

- En del ord och begrepp är helt nya för eleverna första dagen. Mot slutet av PRAO-veckan är professionsspråket mer begripligt eftersom eleverna får uppleva det som handledare och andra kollegor pratar om i praktiken, säger Malin Wallman och Christina Turesson som i år administrerat PRAO för skolorna.

Långsiktig kompetensförsörjning

Malin Wallman och Christina Turesson lovordar att Varbergs kommun som arbetsgivare tar emot samtliga åttor för PRAO. Och att det är strategiskt klokt med tanke på en långsiktig kompetensförsörjning.

- Eftersom vi delar upp PRAO mot kommunal verksamhet i årskurs 8 och mot näringslivet i årskurs 9, får eleverna möjlighet att se båda yrkesvärldarna. Det är annars ganska lätt hänt att elever enbart tänker näringsliv och kommersiell verksamhet och då missar vi att visa upp bredden av de 170 olika yrkena vi har i Varbergs kommun.

Nu väntar MOA-mässan som nästa aktivitet i MOA, Varbergsmodellen för systematiserad samverkan skola-arbetsliv. En aktivitet och del av elevernas utbildning i grundskolan som bidrar till att stärka elevers valkompetens. För eleverna blir mässan ett positivt återseende med såväl handledare som chefer och ”kollegor” från den nyss genomförda PRAO-perioden. På mässan sätts siktet för PRAO i årskurs 9 genom att åttorna nätverkar med näringslivet – och offentlig sektor.

Viktoria Struxsjö
pedagogvarberg@varberg.se

publicerad:

Senast Ändrad: