Porträtt.

Bildningsresan: Hetare och blötare städer - 18/9

Under föredraget kommer Sofia Thorsson, professor i naturgeografi vid Göteborgs universitet, att föreläsa kring hur städer kan anpassa sig till ett förändrat klimat.

Stadens befolkning är särskilt utsatt för värmestress på grund av det lokala klimat som bebyggelsen och mänskliga aktiviteter ger upphov till. Vidare ligger många städer vid kusten och den stora andelen hårdgjorda ytor som finns i staden gör att de också är särskilt utsatta för höjda havsnivåer och kraftiga regn. I takt med den globala uppvärmningen förväntas havsnivån att stiga och värmeböljor och kraftiga regn att öka i antal och intensitet.

Bildningsresan

Bildningsresan arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet Halland, och är en serie föreläsningar med personer aktiva inom forskarvärlden. Föreläsningarna avhandlar vitt skilda ämnen, inom både natur- och humanvetenskaperna.

Senast publicerad:

Detaljer

Datum: 18 september 2024

Tid: 18.00 - 19.30

Pris: Gratis

Boka din plats här

Arrangör

Varbergs kommun

0340-880 00

Plats