Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Massor och p-platser sida vid sida

Gul grävskopa lastar av ett lass med krossade bergmassor på marken i området för Västerports första etapp i hamnen.

Nu har tunnelmassor börjat läggas upp i Västerport. Massorna kommer att användas till olika projekt under våren. Den tillfälliga parkeringen längs med Östra Hamnvägen blir kvar under vår och sommar 2023.

I första vändan läggs nu cirka 4 000 kubikmeter krossat berg från tunneln i området för Västerports första etapp. Detta kommer ta ett par veckor. Dessa bergmassor ska användas till den nya cirkulationsplatsen och hamninfarten i korsningen Östra Hamnvägen och Getterövägen.

Rampen rivs

I februari kommer bergmassorna också användas till fylla upp gropar och ojämnheter inne på området för etapp 1. Detta är nödvändigt eftersom marken ska kunna fungera som en byggarbetsplats när färjerampen monteras ner senare i vår.

P-platser en sommar till

I väntan på att Västerport ska byggas skapades förra våren en tillfällig parkering längs med Östra Hamnvägen. Eftersom massorna får plats längre in på området blir p-platserna kvar också under våren och sommaren 2023.

publicerad:

Senast Ändrad: