Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
Bild på väg vid en bro

Lindbergsvägen stängs av för brorenovering

Nu i sommar renoverar vi två broar vid Göingegården. Det innebär en totalavstängning för biltrafik på Lindbergsvägen, vid broarna över Himleån.

Avstängningen görs under veckorna 24-34 eftersom vi passar på att göra arbetet samtidigt som skolverksamheten på Trönningeskolan är stängd.

Alternativa vägar är exempelvis väg 41 och Klastorpsvägen.

Gång- och cykelvägen intill broarna kommer vara öppen för genomfart under hela byggtiden.

Läs mer om de broar vi renoverar framöver på en annan sida:

Renovering av broar

publicerad:

Senast Ändrad: