Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Snart dom om detaljplanen för Västerport

Nu har Mark- och miljööverdomstolen hållit syn i Varberg.
Det betyder att det börjar närma sig en dom i målet om detaljplanen för Västerport, etapp 1.

Under tisdagen besökte domstolens ledamöter sammanlagt sju platser runt, och i, det aktuella planområdet.

På synen medverkade företrädare från kommunen och dito från Hembygdsföreningen Gamla Varberg. Med domstolen och en handfull åskådare var det sammanlagt ett 30-tal personer som följde med på vandringen.

Ingen förhandling

Domstolens ordförande, hovrättslagman Claes-Göran Sundberg, var tydlig med att detta inte var en förhandling utan endast en syn, det vill säga en möjlighet för domstolens ledamöter att själva uppleva det aktuella området. Parterna fick därför endast kort argumentera för sin sak vid varje besökspunkt.

Ny årsring

Mycket kort sammanfattat handlar argumentationerna om huruvida den planerade bebyggelsen i Västerport etapp 1 orsakar stor /och eller irreversibel skada på det riksintresse för kulturmiljö som bland annat innefattar fästningen och den gamla rutnätsstaden.

Hembygdsföreningen hävdar att bebyggelsen medför påtaglig skada, kommunen å sin sida menar att den inte gör det utan att Västerport blir ny årsring i stadens utveckling.

”Vill komma till skott”

De senaste beskeden från domstolen var att dom förväntas komma inom sex veckor. Under synen lämnade dock hembygdsföreningen över nya visualiseringar som de vill lägga till i målet. Nu måste kommunen beredas tillfälle att kommentera dessa, vilket gör att processen förlängs.

-Vi hoppas att den här skriftväxlingen går så fort som möjligt, så vi kommer till skott, avslutade hovrättslagmannen.

Kommunens begäran

I maj 2022 upphävde mark- och miljödomstolen (MMD) detaljplanen för Västerport etapp 1, efter att planen överklagats av hembygdsföreningen. Kommunen överklagade därefter denna dom till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). I sin överklagan yrkade kommunen att MÖD skulle hålla syn i målet, vilket domstolen alltså beviljade.

publicerad:

Senast Ändrad: