Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Idéstudien för Gamla spåret godkänd av fullmäktige

”En fantastisk möjlighet för Varberg och i grunden ett mycket bra förslag”.
Så kan man sammanfatta politikens syn på Idéstudien när den godkändes vid tisdagens sammanträde i kommunfullmäktige.

När järnvägsspåren försvinner i Varberg frigörs ett stort område från Engelska parken i norr till Hamra i söder. Idéstudien ger förslag på lämplig utveckling av det gamla spårområdet och ska fungera som underlag för den framtida planeringen.

Studeras närmare

- Det är en idéstudie och därför är inget hugget i sten. Nu ska varje område studeras närmare. Det kommer ta tid men det är viktigt att vi ser till helheten, sa kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) under fullmäktigesammanträdet.

Två förstudier

När nu Idéstudien är godkänd kan vi påbörja arbetet med de två första förstudierna, en för delområde Engelska parken/Platsarna och en för delområde Hästhagaberget.
- Det känns väldigt bra att vi nu har en gemensam inriktning att arbeta efter, säger Jenny Rydén, projektledare för Gamla spåret.

Fantastisk möjlighet

Under fullmäktiges sammanträde på tisdagen var alla som yttrade sig, oavsett partitillhörighet, överens om att projektet innebär en fantastisk möjlighet för Varberg och att förslaget i grunden är mycket bra.

I slutändan blev det dock flera omröstningar eftersom Varbergspartiet och Socialdemokraterna yrkade på en del ändringar i innehållet.

Yrkanden

Varbergspartiet ville bland annat att man ska vänta med beslutet att fylla igen bergskärningen i Hästhagabergen, så att trafiksituationen i staden kan utredas mer. De ville också betona varsamheten i den eventuella utvecklingen av Apelvikens ängar samt låta banvallen vid Kurtinen vara kvar.

Socialdemokraterna yrkade å sin sida på att ordet ”bostäder” ska tas bort i avsnittet om Apelvikens ängar, för att säkerställa att området bevaras.

Moderaterna replikerade att ingen har några planer på någon omfattande exploatering på ängarna, vilket man anser framgår i formuleringen "Möjligen kan Apelviken utvecklas varsamt med att mindre antal bostäder och
kommunal service".

Läs Idéstudien här

Idéstudien godkändes i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Varbergspartiet och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Mer information om projektet hittar du på vår projektsida.

Gamla spåret

publicerad:

Senast Ändrad: