Bostadsfastigheten Malmen 9 som tidigare varit både marmeladfabrik och auktionskammare.

Bostadsfastigheten Malmen 9 som tidigare varit både marmeladfabrik och auktionskammare vinner 2023 års Byggnadspris.

Renovering av gammal byggnad prisas

Vi säger grattis till Deromekoncernen som får 2023 års Byggnadspris av kommunen för sitt arbete med att bygga om Auktionskammaren, eller gamla Marmeladfabriken, till lägenhetshus.

Projektet med att bygga om den gamla marmeladfabriken till ett lägenhetshus har pågått under 2022 och 2023. Huset rymmer nu 18 lägenheter och interiören har hämtat inspiration från 1920-talet.

Priset delades ut på kommunfullmäktiges sammanträde under tisdagskvällen.

Juryns motivering

Årets pristagare har valt att förädla en verksamhetsbyggnad på fastigheten Malmen 9 uppförd i klassisk 1920-talsarkitektur. Den byggdes ursprungligen för Knutsons Marmeladfabrik som behövde nya lokaler och har under mer än 100 år använts av ett flertal olika hyresgäster. För många i Varberg är byggnaden mest känd som auktionskammaren.

I samband med omvandling av hela kvarteret har denna byggnads höga kulturhistoriska värden fastslagits att värnas. Nu har byggnaden byggts om invändigt och förnyats för 18 moderna smålägenheter. En balansgång utifrån moderna tekniska krav och anpassning till ursprunget.

Genom att renovera exteriören så att fasad, fönster och tak bibehåller karaktären och de tidstypiska detaljerna skapas en unik bostadsmiljö som berättar om platsens historia.

Lägenhetsindelningen är anpassad till byggnadens struktur och de äldre fönsterstorlekarna ger kvaliteter som djupa fönsternischer, generösa ljusinsläpp och utblickar mot omgivningen. Material och kulörval harmonierar väl med byggnadens arkitektur och byggnadsdelar som det bevarade trapphuset i väster.

Källarplanet innehåller ytor för cyklar samt gemensamma utrymme där hyresgästerna ska få bestämma innehåll.

Sammantaget har projektet resulterat i en hög ambition med avseende på färg, form och arkitektur. Den utgör ett exempel på utveckling och omvandling med god anpassning till kulturmiljön. Den har möjliggjort en välgestaltad helhet där byggnadens livslängd förlängts och är därigenom ett bra exempel på fortsatt kretslopp.

Varbergs kommuns Byggnadspris

publicerad:

Senast Ändrad: