3D-bild från hur den framtida hamnen kan tänkas se ut.

God jul önskar

Projekt Farehamnen

Efter många års planering har arbetet med den nya hamndelen kommit igång. Här kommer en kort återblick från 2021 och lite om vad som händer närmast.

Under året har det varit intensivt arbete med att handla upp en entreprenör som ska bygga hamndelen. Under fem månader räknade de prekvalificerade entreprenörerna på jobbet. Därefter utvärderade projektet inkomna anbud vilket resulterade i att Per Aarsleff A/S tilldelades kontraktet i slutet på september. Kontrakt skrevs i oktober och därefter kunde startmöte hållas och entreprenören fick ta över området för att så smått påbörja arbetet.

Nya växlar i våras

Men under våren gjordes faktiskt de första förberedelserna i projektet. Trafikverket hade planerade arbeten som gjorde att det inte gick någon tågtrafik ner till hamnen. Då passade projektet på att anlägga två nya växlar. Eller rättare sagt så var det begagnade växlar som renoverats för att kunna användas för detta ändamål.

Förbelastning med massor

De sista veckorna nu innan årsskiftet har ytterligare bergmassor från tunnelprojektet levererats. Dessa placeras nu ut strukturerat för att fungera som förbelastning på området. Förbelastning genomförs för att minska sättningarna.

Kompletterande undersökningar i marken har genomförts som förberedelse inför de arbeten som ska starta i början på nästa år. Då ska nämligen marken stabiliseras i området närmast bakom den kaj som ska byggas. Annars är det mycket förberedelse inför det fortsatta arbetet.

Att arbetet nu är igång är givetvis en stor milstolpe både i projektet men framför allt för Hallands Hamnar och Varbergs kommun.

Om du inte redan har sett 3D-filmen om Farehamnen, tipsar vi gärna om den som en fin avslutning på året.

Film Farehamnen Länk till annan webbplats.

Med detta vill vi önska en God Jul och ett Gott Nytt År!

Projekt Farehamnen

Publicerad den:

Senast Ändrad: