Exempel på pråm som fraktar muddermassor på vatten.

Muddermassorna lastas på pråmar som tippar på en utpekad plats.

Pålning och muddring på gång i Farehamnen

Visst är det snart dags för semester för många av oss. Arbetet i Farehamnen kommer pågå under sommaren men i lite mindre omfattning.

Vinterns och vårens arbete i Farehamnen har gått enligt plan och första halvåret kan nu läggas till handlingarna. Sammanfattningsvis har cirka 240 000 kubikmeter bergmassor från tunnelbygget bearbetats för att användas i markuppbyggnaden i Farehamnen.

På ytorna närmast kajen har multicement, dvs en miljövänligare variant av kalkcement, borrats ned i marken för att stabilisera och förhindra skred. Under våren har lite mer än hälften av alla multicementpelare monterats.

Hamrande ljud vid pålning

Vecka 25 ska vi genomföra ett inledande prov med att slå ned ett antal pålar. Det gör vi för att säkerställa att de tidigare genomförda geotekniska provborrningarna stämmer med verkligheten. Vi vill helt enkelt kontrollera att det är så långt ner till berg som vi fått fram i tidigare undersökningar. Arbetet kommer genomföras under drygt två dagar och beroende på väder och vind så kan ett hamrande ljud höras.

Detta arbete kommer sedan följas upp av att pålarna som ska vara mellan kaj och land pålas i slutet på augusti. Att få dessa pålar på plats beräknas pågå under cirka två veckor och det är den första delen av den kaj som ska byggas.

Muddring i september

I början på september startar muddringen, då delar av havsbotten grävs bort, av det som ska bli den nya hamnbassängen. Muddring kommer ske ned till 11 meters djup och massorna transporteras sedan till en utpekad plats ca 4 km västerut där de tippas.

Muddringen utförs av fartyget MjØlner R. På MjØlner R monteras en stor hydraulisk grävmaskin som fungerar bra i både mjuka och hårda material. Muddermassorna lastas sedan på pråmarna Roar R och Helge R som tippar på den utpekade platsen.

Detta arbetsmoment kommer pågå under perioden september-december och genomförs dygnet runt. Det innebär mer trafik på vattnet mellan hamnbassängen och tippområdet och ljudet som uppstår är från den grävmaskin som arbetar.

Buller regleras

Kopplat till miljötillståndet för byggnation av den nya hamndelen finns reglering för bullernivåer - Naturvårdsverkets riktvärden för buller - vilka vi har att följa. Vi mäter kontinuerligt ljudnivåerna från arbetet för att tillse att vi håller oss inom lagstadgad nivå.

Avslutningsvis vill önska alla en riktigt härlig sommar med avkoppling, umgänge med nära och kära och roliga upplevelser.

TREVLIG SOMMAR!

Publicerad den:

Senast Ändrad: