Pråm med grävskopa

Muddringsarbetet görs med hjälp av pråmen Mjölner.

Nu är det dags
för muddringen

Den 1 september startar muddringsarbetet i Farehamnen, som pågår till och med december i år. Arbetet utförs av det danska företaget Rohde Nielsen A/S.

- Vi har lång erfarenhet av muddringsarbete och ser fram emot att sätta igång i Farehamnen, säger Jeppe Heerfordt på Rohde-Nielsen A/S.

Så går muddringen till:

  • Delar av havsbotten grävs bort för att skapa en ny hamnbassäng. Muddringen sker ned till 11 meters djup med hjälp av en stor hydraulisk grävmaskin som står på pråmen Mjölner, som är cirka 52 meter lång och 17 meter bred.
  • Muddringen pågår dygnet runt, sju dagar i veckan. Det finns en besättning som arbetar och bor på Mjölner.
  • Varje skopa tar upp cirka 13 m3 massor som sedan lastas och transporteras på pråmarna Roar R och Helge R till en plats ca fyra km västerut, där de tippas.
  • Det ljud som uppstår är från den hydrauliska grävmaskin som arbetar.

Arbetsgång:

Nu har Rohde-Nielsen A/S. etablerat sig i hamnen. Arbetet utgår från befintlig kaj för att först muddra ner till ca 8 meters djup i den nya hamnbassängen. Det är det djup som behövs för att pråmarna Roar R och Helge R ska kunna köra inne på muddringsområdet. Därefter fortsätter muddring ner till 11 meters djup.

Inför muddringen har det gjorts en sjömätning både i området som ska muddras och där muddermassorna ska tippas. Då filmas botten för att se hur den ser ut och hur djupt det är. Informationen används som underlag för muddringen.

Mer trafik

Arbetet innebär mer trafik på vattnet mellan hamnbassäng och tippområdet. Pråmarna kommer att gå i farleden med intervallet cirka 1 pråm per timme.

Pålning

Vecka 38+39 startar pålning av de betongpålar som står på land. Att få dessa pålar på plats beräknas ta cirka två veckor och är den första delen av arbetet med kajen som ska byggas. Beroende på väder och vind så kan ett hamrande ljud höras.

Publicerad den:

Senast Ändrad: