Detta händer
i hamnen 2023

God fortsättning på 2023 önskar vi på Farehamnsprojektet! Nu blickar vi framåt på ett år fullt av aktivitet men först en liten summering av 2022.

Vår entrepernör Per Aarsleff har nu jobbat i hamnområdet i drygt ett år. Kolla in bilderna nedan! Detta har hänt:

  • Projektet har tagit emot och lagt ut begmassor, cirka 240 000 m3.
  • Marken har stabiliserats.
  • Muddring av hamnbassängen, det vill säga havsbotten har grävts ut.
  • Startat arbetet med att påla kajen med betongpålar.

Stora mängder bergmassor har tagits emot och hanterats.

Så här kunde det se ut bland en massa krossat berg.

Marken har stabiliserats.

Pålning av betongpålar gjordes efter sommaren som ett första steg i arbetet med kajen som ska byggas.

Under hösten muddrades hamnbassängen.

Muddringspråmarna som nu har lämnat hamnen.

Vad händer just nu?

2023 är ett intensivt år i projektet. Projektet har tagit emot stålpålar som ska slås, vilka kommer att bilda en grund för både kajen och piren. De förvaras i en lagringspråm som kommer att ligga förtöjd vid Stenakajen. Arbetet med att slå pålarna utförs från arbetspråmar på vattnet. Det kan komma att låta en del under själva arbetet som påbörjas under februari och utförs dagtid.

Parallellt med pålningarbetet lägger vi även ett errosionsskydd under kajen och piren.

Under våren kommer vi även starta arbetet med att anlägga infartsgatan upp till terminalytan.

Vi återkommer mer information längre fram under byggnationen. Ha det gott så länge önskar Projekt Farehamnen.

Publicerad den:

Senast Ändrad: