Betongpålar står på rad i vattnet

Betongpålar på plats vid den nya piren.

Nya kajen och piren tar form

  • Nu är det full aktivitet på arbetsområdet och visst är det spännande att se hur kaj- och pirarbetet växer fram.

Betongpålarna i den västra sidan av piren är på plats. Nu pågår gjutning av kajens bakre balk. Balken är den del av kajkonstruktionen som gränsar mot terminalytan. Arbetet sker från arbetsplattformar från vattensidan vilket gör att vädret ibland kan vara en utmaning.

El-, mark- och VA-arbeten har också startat upp och kommer pågå under stor del av 2023.

Pålar vibreras ner

Den 8 mars installerades den första stålpålen i kajen. De 244 pålarna, som har producerats i Turkiet, lagras på en pråm vid Stena-kajen.

Pålarna vibreras ner så långt det går och, när det behövs, slås ner den sista biten med en pålhammare.

En del helgarbete

Arbetet utförs dagtid men nu kommer vi att börja göra visst arbetet även under helgerna (dagtid). Det handlar främst om att vibrera ner pålarna, vilket kommer att pågå fram till sommaren.

Stålpåle med snö på i en lyftanordning.

En av stålpålarna, här med snö på, vibreras ner.

Publicerad den:

Senast Ändrad: