En flytkran på vattnet.

Flytkranen Lodbrok.

Alla däckelement
är på plats!

Nu har det sista däckelementet lyfts på plats vilket är en stor milstolpe i projektet. Så vi vinkar tack och hejdå till flytkranen Lodbrok som var här och hjälpte till att montera dem.

Arbetet med kajen och piren är i slutskedet. I mars förra året slogs den första stålpålen i det som blir ny kaj och pir. Sex månader senare slogs den sista stålpålen och då hade drygt 245 stålpålar funnit sin plats.

Under sommar och tidig höst har pålplattor monterats, en på varje stålpåle. Dessa har producerats i Polen och transporterats till Varberg på pråm. De lyftes på plats med hjälp av en lyftklo som roterade pålplattan och därefter placerat den på en påle.

Projektet går snart in i slutfasen

I slutet på februari lyftes även det sista däckelementet, som blir grund för pir och kaj, på plats vilket är en stor milstolpe. Nu återstår armering och sammangjutning av de sista däckelementen. Därefter ska anläggningsutrustning monteras såsom pollare, fendrar, räddningsstegar och avkörningsskydd.

Största delen av terminalytan är asfalterad och belysningsstolpar och master är på plats. Sista asfaltsjobben görs till våren. Ett av järnvägsspåren är på plats och förberedelser pågår för det sista spåret.

Projektet går in i slutfasen och det är inte många månader kvar tills allt ska vara klart!

Stor gripklo monterar en betongplatta.

Montering av pålplattor i september.

Däckelement på anläggningsyta.

Montering av sista stålpålen.

Publicerad den:

Senast Ändrad: