Sommarjobb och ändringar i tågtrafiken

Det kommer att pågå arbeten i projekt Varbergstunneln hela sommaren men krossverksamheten pausas i tre veckor. Tågtrafiken genom Varberg påverkas under sommaren av arbeten på järnvägen i Göteborg.

Inget sommarlov i projektet

Projekt Varbergstunneln har arbeten igång hela sommaren, juni-augusti. Framför allt är det fokus på arbeten i bergtunneln och på arbetsområdet för norra betongtunneln och tråget.

Sprängningarna i bergtunneln är ju avslutade men det kommer fortsatt pågå arbete dygnet runt där, dock inga stomljudsalstrande arbeten nattetid. Främst rör det sig om montering av dränmattor, efterinjektering, borrning och montage av kontaktledningskonsoler samt visst markarbete.

I servicetunneln läggs rör och kanalisationer och tunnelns botten fylls upp med grus.

När det gäller norra betongtunneln och tråget är det huvudsakligen betongarbeten som gäller längs sträckan, med formning, armering och gjutning.

Precis utanför servicetunnelns södra mynning pågår betongarbeten med ett stort vattenmagasin som ska ligga under marken under servicetunnelns utfart och hantera vatten som pumpas upp från tunneln.

Paus i krossverksamheten

Krossverksamheten i Breared kommer att pausas under vecka 29-31.

Tågtrafiken i sommar

Mellan vecka 25 och 33 utförs arbeten på järnvägen som påverkar tåg in och ut från Göteborg. Godståg kommer att ledas om till Viskadalsbanan medan persontåg i de flesta fall ersätts med buss. Håll dig uppdaterad via ditt tågbolag hur din resa påverkas.

Tåg leds om i sommar - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Hallandstrafiken Länk till annan webbplats.

Vi önskar dig en trevlig sommar!

Publicerad den:

Senast Ändrad: