Ny bro och många installationer

Den sista bron ska snart gjutas i projektet, en milstolpe! Samtidigt som mycket arbeten pågår i tråg och tunnlar, så hjälper Implenia Vivab med ett ledningsarbete på Baggens gränd.

Broar och plattformar på gång

Bilbron över tråget är färdiggjuten och snart kommer arbete påbörjas med gång- och cykelbron, som blir den femte och sista bron som gjuts i projektet.

Plattformarna byggs söder om norra stationsbron. Fundament ska gjutas till framtida trappor som leder ner till plattformarna. Det börjar likna något nu!

Full aktivitet i tunnlarna

Under året kommer många installationsarbeten pågå i tunnlarna. Slussar byggs i tvärtunnlarna och elektronik ska installeras, bland annat teknikhus som innehålller utrustning för effektiv och pålitlig tågdrift. Även kabelstegar, belysning, utrymningsskyltar, ventilation och tele ska installeras.

Det pågår också mycket jobb med markarbeten inne i tunnlarna och snart är arbetet med att täcka tunnelns väggar med dränmattor klart.

Tillfälliga trafikförändringar längs Baggens gränd

Mellan den 12 februari (flyttat från den 29 januari) och den 10 mars ska Implenia göra ledningsarbeten i gatan längs Baggens gränd på uppdrag av Vivab. Ledningsarbetena är inte en del av Trafikverkets arbeten med projekt Varbergstunneln.

Arbetena kommer pågå i tre olika etapper längs gatan och trafik leds om via Gamla Kyrkbacken och Gamlebygatan. Framför allt påverkas de boende på Baggens gränd 2-48, vars in- och utfart kommer flyttas för varje etapp. Du som använder pendelparkeringen når den lättast via Birger Svenssons väg eller Gamla Kyrkbacken.

Vi uppmanar alla som rör sig i området att vara uppmärksamma på avspärrningar och följa aktuell skyltning.

Varbergsvrakets spännande historia

Ett rejält ekfartyg som kan ha transporterat hästar eller gödsel till och från närliggande öar förliste i kraftiga vindar utanför Getakärr. Varbergsvraket 1, som hittades i augusti 2021 i projekt Varbergstunneln, bär på en spännande historia!

Läs en sammanfattning av arkeologernas rapport, som bjuder på luskam, blodmask och en haltande ko!

Varbergsvrakets spännande historia

Publicerad den:

Senast Ändrad: