Räls på väg och tätt i tunneln

Projektet Varbergstunneln tar stora steg framåt. Spårtunneln är nu täckt av betong och i söder är räls på väg!

Plattformsbygget har nu nått området där stationen ska byggas och en gjutform i trä byggs för gång- och cykelbron som ska ligga norr om stationsbyggnaden.

91% av spårtunnelns väggar och tak är nu täckt av dränmattor, som skyddar tunnelns installationer mot inläckage av vatten. I förra veckan firade projektet att hela denna yta också är täckt med betong, närmare bestämt 6944 kubikmeter!

Stängd korsning i Vareborg

Implenia behöver stänga av plankorsningen i Vareborg eftersom de behöver göra förberedande markarbete här. Arbetena gör man för att förbereda leveransen av räler, skenor som sedan bildar rälsen, till dubbelspåret. När markarbetet är klart kommer det rälståg för att lasta av räler söder om det befintliga enkelspåret.

Det innebär att du som vanligtvis kör över plankorsningen vid Vareborg behöver välja en annan väg under perioden 15–29 februari. Kör försiktigt och följ aktuell skyltning!

Ledningsarbeten på Baggens gränd

Ledningsarbetena på Baggens gränd, som vi informerade om i förra nyhetsbrevet, har nu startat. Implenia gör ledningsarbetena på uppdrag av Vivab. Arbetena kommer pågå i tre olika etapper längs gatan och trafik leds om via Gamla Kyrkbacken och Gamlebygatan. Framför allt påverkas boende på Baggens gränd 2-48, vars in- och utfart kommer flyttas för varje etapp. Du som använder pendelparkeringen når den lättast via Birger Svenssons väg eller Gamla Kyrkbacken.

Vi uppmanar alla som rör sig i området att vara uppmärksamma på avspärrningar och följa aktuell skyltning.

Så får du kontakt med projektet

Om du har frågor eller vill komma med en synpunkt till projekt Varbergstunneln kan du alltid kontakta Trafikverkets kontaktcenter, som har öppet dygnet runt.

Telefon: 0771-921 921

E-post: varbergstunneln@trafikverket.se

Vill du veta mer?

Följ projektet på:
trafikverket.se/varbergstunneln

Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/

Publicerad den:

Senast Ändrad: