Påskjobb och bussflytt

Under påskhelgen passar projekt Varbergstunneln på att utföra jobb när tågtrafiken är stängd genom Varberg. Den 8 april startar ledningsarbeten som påverkar stadsbussarna.

Påskjobb dygnet runt

Tågtrafiken genom Varberg är avstängd från skärtorsdag den 28 april klockan 14 till annandag påsk den 1 april klockan 14. Projekt Varbergstunneln utför då arbeten på och intill järnvägen som inte kan göras när spåren är trafikerade.

Arbetena pågår dels vid Vareborg och Hamra i projektets södra del, dels från Varbergs station och norrut till projektets norra ände. Du som bor i närheten kan uppleva störningar i form av buller och ökad trafik i området.

Se ersättningstrafik på Hallandstrafikens webbplats:

Hallandstrafiken - Buss och tåg i Halland Länk till annan webbplats.

Bussflytt på grund av ledningsarbete

Mellan den 8 april och den 18 augusti 2024 kommer projekt Varbergstunneln göra ledningsarbeten vid Varbergs bussterminal. De ska lägga nya vatten- och avloppsledningar och koppla ihop dem med brunnar i området i hörnet Magasinsgatan/Västra Vallgatan.

Tillfälliga busshållplatser

Under tiden som arbetena pågår kommer stadsbussarna att påverkas. Fem befintliga busshållplatser (läge A, B, C, D och E) kommer att ersättas med två tillfälliga hållplatser: en intill Magasinsgatan 5, 7 och 9 samt en intill Kungsgatan 6 och 8.

Se karta för de tillfälliga busshållplatserna på Hallandstrafikens webbplats:

Varbergs bussterminal (hallandstrafiken.se) Länk till annan webbplats.

Ersättningsbussar vid tågstopp kommer fortfarande att ha hållplatser på Magasinsgatan.

Du som bor utmed de tillfälliga hållplatserna på Kungsgatan och Magasinsgatan kommer att få ett informationsbrev i brevlådan.

Parkeringsplatser försvinner

Observera att de snedställda parkeringsplatserna vid Kungsgatan 6 och 8 samt parkeringsplatser utmed Magasinsgatan kommer att stängas tillfälligt för att ge plats åt de tillfälliga busshållplatserna.

Färdtjänst kan fortfarande köra ner Eskilsgatan mot stationen.

Vi uppmanar alla som rör sig i området att vara uppmärksamma på aktuell skyltning.

Miljödomen har kommit

Trafikverket har fått miljödomen som handlar om hur mycket grundvatten som får ledas bort under drifttid. Den ursprungliga miljödom medgav 180liter/minut. Trafikverket äskade på 750 liter/minut. Den nya domen medger 600 liter/minut.

Trafikverket analyserar nu domen för beslut om vilka åtgärder ska vidtas från projektet.

Kontakt vid frågor

Trafikverket

Kontaktcenter 0771-921921

varbergstunneln@trafikverket.se

Hallandstrafiken

Kontakta oss på Hallandstrafiken Länk till annan webbplats.

Varberg direkt

Kontakt

Publicerad den:

Senast Ändrad: