Öppen arbetsplats 2 juni

Vi är glada att kunna välkomna dig till Öppen arbetsplats i arbetsområdet vid Varbergs station den 2 juni!

Besök bygget!

Trafikverket och Implenia bjuder in till öppen arbetsplats och vi i kommunen medverkar tillsammans med Jernhusen, Hallandstrafiken och Arkeologerna.

Vi lovar dig en spännande dag! Ett axplock av aktiviteterna:

  • Besök tunneln och tråget med plattformarna
  • Kolla in bygget av nya stationen
  • Hör arkeologerna berätta om sina fynd i projektet
  • Få koll på hur stationsområdet och trafik i området ska bli i framtiden.

All information inför besöket hittar du på Trafikverkets webbplats:

Välkommen till öppen arbetsplats hos projekt Varbergstunneln - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Sommaren är nära

För att göra plats för sommarens turister och förhoppningsvis någon uteservering har vi nu flyttat staketet i stationsområdet västerut.

Värme på gång

Implenia utför fjärrvärmearbeten längs Norra vägen och Baggens gränd fram till den 12 juli 2024. De lägger fjärrvärmeledningar till Varbergs nya stationshus på uppdrag av Varberg Energi.

Arbetena sker under dagtid på vardagar och inkluderar olika arbetsmoment, bland annat bergknackning som kan öka bullernivåerna tillfälligt.

Delar av gatorna är avstängda för biltrafik. Gående och cyklister kommer kunna passera förbi avspärrningarna under hela perioden som arbetena med fjärrvärmen pågår. Vi uppmanar alla som rör sig i området att vara uppmärksamma på avspärrningar och följa aktuell skyltning.

Publicerad den:

Senast Ändrad: