Många människor i ett publikhav blickar fram mot en scen

Foto: Natalie Greppi

Societetsscenen

Societetsscenen är en utomhusscen som främst används under sommarmånaderna och ligger mitt i Societetsparken. Scenen anlades på 1800-talet för att ge skyddande skugga till förnäma kurortsgäster.

Idag är parken med det berömda Societetshuset en av Varbergs mest välbesökta mötesplatser. Eftersom Societetsscenen ligger i societetsparken och därmed på allmän plats, lämpar den sig bäst för offentliga spelningar. Här arrangeras till exempel Parkmusken varje år, ett arrangemang av Varbergs kommun.

Priser vid bokning

Vid bokning av Societetsscenen gäller följande priser i listan nedan.

Grundhyra, 3 timmar:

3 200 kr

Tid utöver grundhyra:

700 kr/timme

Tekniker

600 kr/timme

1 värdpersonal (minst 3 timmar):

300 kr/timme

På Societetsscenen ingår ingen tekniker eller teknisk utrustning. Teknisk utrustning behöver hyresgästen själv ordna, tekniker går att hyra av oss.

Bidragsberättigade föreningar, studieförbund och förvaltningar i Varbergs kommun bokar till ett subventionerat pris. Kontakta oss för prisuppgift.

Bilder av scenen

Societetsscenen under en spelning.
Societetsscenen under en spelning.
Societetsscenen med bänkar och folkmassa.

Vill du boka Societetsscenen?

Hör då av dig till boka.kultur@varberg.se.

Publicerad den:

Senast Ändrad: