Priser vid bokning

Här hittara du aktuella prisuppgifter för bokning av våra lokaler, hyra av tekniker och värdpersonal.

Priser vid bokning

Här hittara du aktuella prisuppgifter för bokning av våra lokaler, hyra av tekniker och värdpersonal under 2024.

Priserna uppdateras årligen

Priserna justeras och uppdateras alltid vid årsskiftet. De nya priserna gäller för alla bokningar planerade under nästkommande år, oavsett om bokningen är gjord innan eller efter att priserna justerats.

Varbergs Teater

Grundhyra inklusive 1 tekniker, 3 timmar:
6 660 kr

Tid utöver grundhyra, inklusive tekniker:
2 220 kr/timme

Utbyggnad scen/Orkesterdike
620 kr

1 extra tekniker:
620 kr/timme

Är du nyfiken på att hyra Varbergs Teater? All information och bilder hittar du under vår sida Boka Varbergs Teater.

Lilla Teatern

Grundhyra exklusive tekniker, 3 timmar:
2 580 kr

Tid utöver grundhyra:
860 kr/timme

Är du nyfiken på att hyra Lilla teatern? All information och bilder hittar du under vår sida Boka Lilla teatern.

Övre teaterfoajén

Grundhyra exklusive tekniker, 3 timmar:
1 740 kr

Tid utöver grundhyra:
580 kr/timme

Är du nyfiken på att hyra Övre teaterfoajén? All information och bilder hittar du under vår sida Boka Övre teaterfoajén.

Hörnrummet

Grundhyra exklusive tekniker:
515 kr/timme

Är du nyfiken på att hyra Hörnrummet? All information och bilder hittar du under vår sida Boka Hörnrummet.

Evenemangsplatsen

Grundhyra exklusive tekniker:
770 kr/timme

Är du nyfiken på att hyra Evenemangsplatsen? All information och bilder hittar du under vår sida Boka Evenemangsplatsen.

Societetsscenen

Grundhyra exklusive tekniker, 3 timmar:
3 300 kr

Tid utöver grundhyra:
720 kr/timme

Är du nyfiken på att hyra Societetsscenen? All information och bilder hittar du under vår sida Boka Societetesscenen.

Personal

1 tekniker:
620 kr/timme

1 värdpersonal (minst 3 timmar):
310 kr/timme

Övrigt

Stämning av flygel inför specifikt tillfälle
1 600 kr

Dansmatta
1 200 kr

Komplettering av scen per podie (ej Varbergs Teater)
200 kr

Tillägg extra städning av lokal
1 000 kr

Reptaxa (ej tillgång till teknik)
200 kr/timme

Uppläggningsavgift för biljetter via Tickster
500 kr

Avbokning

Avbokningar regleras i hyresavtalet, men följande gäller enligt gällande taxa:

Avbokning senast 43 dagar innan bokat arrangemang - Ingen avgift
Avbokning 14-42 dagar innan bokat arrangemang - 50% av avgiften
Avbokning 0-13 dagar innan bokat arrangemang - 100 % av avgiften
Hörnrummet avbokas senast 3 dagar innan, annars 100% av avgiften

Föreningar, studieförbund och förvaltningar
Föreningar, studieförbund, privatpersoner och förvaltningar i Varbergs kommun bokar till ett subventionerat pris. Kontakta boka.kultur@varberg.se för prisuppgift.

Publicerad den:

Senast Ändrad: