Färgglad och mönstrad ingången till trapphus.

Entrén upp till Konsthallen, vid huvudingången på entréplanet i Komedianten.

Varbergs Konsthall

Varbergs Konsthall ligger i Kulturhuset Komedianten, centralt i Varberg. Här visas årligen tre utställningar med nationell och internationell samtidskonst. Utställningsprogrammet består av såväl separatutställningar som tematiska grupputställningar. Konsthallen producerar egna utställningar, men samarbetar också med frilansande curatorer.

I valet av utställningar finns en vilja till en variation av tematik där frågeställningar av existentiell, politisk och filosofisk karaktär når olika målgrupper, med en bred representation av besökare. Varbergs konsthall strävar alltid efter att presentera samtidskonstens olika fenomen, innehåll och uttrycksformer på ett så mångsidigt sätt som möjligt.

Varbergs konsthall planerar självständigt sitt programinnehåll och bjuder in sina utställande konstnärer. Vi följer aktivt vad som händer inom samtidskonsten, men tar även emot utställningsförslag även om vårt program inte grundar sig på detta. Utställningsprogrammet läggs cirka två år i förväg.

Alla utställningar på Varbergs konsthall har fri entré och är alltid öppen under utställningsperioden, förutom under de perioder då lokalen hålls stängd på grund av omhängning inför ny utställning.

Publicerad den:

Senast Ändrad: