Anmälan till Kulturskolan

Vill du anmäla dig eller ditt barn till Kulturskolan Varberg?

Så här anmäler du dig till Kulturskolan

För att boka en kurs behöver du som vårdnadshavare registrera ett konto på StudyAlong. Det är enkelt och tar bara någon minut.

Instruktion för registrering och bokning i StudyAlong.

Behöver du hjälp eller har frågor om anmälan är du välkommen att kontakta oss på Kulturskolan direkt via telefon eller mejl. Skulle det visa sig att kursen du söker är fullbokad kan du istället göra en intresseanmälan.

Intresseanmälan

Om du inte hittar en ledig plats på den kurs ditt barn är intresserad av kan du göra en intresseanmälan. En intresseanmälan är inte en köplats utan ett sätt för oss att förstå efterfrågan för respektive ämne. Detta för att kunna planera kommande terminer på bästa sätt. Om det eventuellt skulle uppstå ledig plats under terminen kommer ni få erbjudande om att boka er på denna. En intresseanmälan gäller endast innevarande termin.

Vill du fortsätta på din kurs även nästa termin?

Du köper en kurs endast för en termin i taget och måste aktivt köpa kursplats till nästa termin. Inför nästa termin mejlar Kulturskolan ut ett erbjudande om att fortsätta via StudyAlong. Du hittar det på målsmanskontots ”Mina sidor”. Du erbjuds då förtur till att köpa en fortsättning av din kurs. För att säkra din plats måste du köpa kursen inom angiven svarstid. Om du inte köper kursen inom angiven svarstid försvinner erbjudandet och kursplatsen läggs ut i vår kurskatalog, där den blir tillgänglig för nya elever. Har du inte nyttjat din förtur och sedan ångrar dig måste du gå in i kurskatalogen på nytt och köpa någon av de kursplatser som då finns kvar där.

Avanmälan eller uppsägning av plats under pågående termin

Avanmälan/uppsägning av plats under pågående termin görs av räkningsmottagare/vårdnadshavare genom att kontakta skoladministratör och undervisande lärare på Kulturskolan.

Avanmälan eller uppsägning av plats mellan terminer

När du, genom StudyAlong, får erbjudande om att bekräfta din plats inför kommande termin avstår du från att bekräfta platsen samt meddelar undervisande lärare.

Läsårsplanering

Kulturskolan följer i stora drag grundskolans och gymnasieskolans läsårsplanering. Var observant på de terminsplaneringar som respektive lärare delar ut i början av terminen.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du anger vid anmälan kommer att behandlas av Varbergs kommun.

Mer information om Varbergs kommuns hantering av personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: