Frånvaro

Vid sjukdom eller annan frånvaro, hör av dig till Kulturskolan på ett av följande sätt:

Oanmäld frånvaro

Lärarna ringer upp om eleven varit frånvarande utan att meddela sig. Upprepas den oanmälda frånvaron mer än tre gånger så stängs eleven av från sin plats. Terminsavgift betalas som vanligt.

Om läraren blir sjuk

Om läraren blir sjuk gör vi allt för att hitta en vikarie. Ibland kan detta vara svårt. Vi försöker då få kontakt igen genom att använda oss av den kontaktinformation som vi fått av er. Kom ihåg att uppdatera era kontaktuppgifter.

Publicerad den:

Senast Ändrad: