Kulturskolans stipendium

Du som studerar vid Kulturskolan i Varbergs kommun kan ansöka om ett stipendium som varje år delas ut till en eller flera elever som på ett särskilt sätt förtjänar ett erkännande.

Stipendiet möjliggörs med medel från Sparbanksstiftelsen Varberg. Det ska uppmuntra eleven och ge möjlighet att ytterligare utvecklas inom sitt ämne.

Detta gäller vid ansökan

Ansökan görs i e-tjänst och du som vill ansöka ska beskriva varför du söker stipendiet och vad du ska använda det till. Du behöver också fylla i en kostnadssammanställning. Den högsta summan som en enskild elev kan söka är 20 000 kr.

Ansökningarna bedöms av en grupp lärare på Kulturskolan Varberg, i samråd med den kulturskolelärare som undervisar dig. Du kan bara få stipendium en gång under din tid på Kulturskolan, men om du har fått avslag på din ansökan är du välkommen att söka igen. Om du är omyndig ansvarar din vårdnadshavare för ansökan och redovisning. Ansökan ska lämnas in senast 1 maj.

Publicerad den:

Senast Ändrad: