Ett folkhav av händer som lyfter upp studentmössor i luften.

Efter gymnasiet

Här finns information för dig som avslutat dina studier på Peder Skrivares skola: examen, betyg och vidare studier.

Examen

Om du uppfyller alla krav för en examen får du ett examensbevis. Tänk på att ditt examensbevis är ett original och en värde­handling som ligger till grund för framtida anställningar och om du ska söka utbildning. Se till att förvara det väl.

Om du inte uppfyller alla krav för en examen får du istället ett studiebevis.

 • 2 500 poäng, varav minst 2 250 ska vara godkända
 • Godkänt i svenska 1, 2 och 3 (alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3)
 • Godkänt i engelska 5 och 6
 • Godkänt i matematik 1
 • Godkänt gymnasiearbete

 • 2 500 poäng, varav minst 2 250 ska vara godkända
 • Godkänt i svenska 1 (alternativt svenska som andraspråk 1)
 • Godkänt i engelska 5
 • Godkänt i matematik 1
 • Godkänt i 400 poäng av de program­gemensamma ämnena
 • Godkänt gymnasiearbete

Har du även läst svenska 2 och 3 (alternativt svenska som andraspråk 2 och 3) och engelska 6 har du grundläggande behörighet till högskola/universitet.

Begära ut betygskopia

Har du tidigare studerat på Peder Skrivares skola och vill ha en kopia på dina betyg? Då begär du ut en allmän handling från kommun­arkivet via deras e-tjänst:

Studera vidare

När du tagit examen skickas alla dina betyg till en betygs­databas hos Universitets- och högskole­rådet (UHR). Därifrån hämtas de automatiskt om du någon gång söker till en utbildning på högskola eller universitet.

Om du ska söka utbildningar på folk­högskola eller yrkes­högskola skickas inte betyget automatiskt från UHR:s betygs­databas. Då måste du själv skicka med en kopia på ditt betyg i samband med ansökan. Tänk på att kopian ska vara vidimerad. Det betyder att någon myndig person utanför familjen ska intyga att den stämmer med originalet.

Vuxenutbildning

På Vuxenutbildningen i Varberg kan du bland annat läsa enstaka kurser för att komplettera din gymnasie­examen eller bli behörig till högre studier. De enstaka kurserna går att läsa schemalagt, flexibelt och på distans - du väljer själv.

Du kan också läsa yrkes­utbildningar. De är baserade på gymnasie­skolans yrkes­program, men med fokus på det praktiska och arbetsplats­förlagt lärande (APL).

Vuxenutbildningen i Varberg

Europass

Har du gått ett yrkes­förberedande program och planerar att arbeta utomlands? Då kan du skriva ut ett Europass, som är dokument på engelska som förklarar din utbildning och dina betyg.

Verktyg för rörlighet i Europa: Europass - beskriver och dokumenterar meriter (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: