Samarbeten med företag

Peder Skrivares skola samarbetar med över 400 företag inom det lokala och regionala näringslivet. Vill du också vara med? En halv­timme av din tid kan räcka för att ge liv åt en ungdoms målbild för framtiden.

Peder Skrivares skola är Varbergs största och mest populära gymnasie­skola, med dryga 2 000 elever och över 250 personal. Möjligheten till samarbete med närings­livet är viktig för oss. Samarbetet kan ske på många olika sätt, med det gemensamma syftet att möjliggöra för elever att knyta viktiga kontakter, få nya kunskaper och inspireras att uppnå sina drömmar inför framtiden.

Ett starkt samarbete med närings­livet gör att undervisningen sätts i ett sammanhang med relevant innehåll som matchar arbets­marknadens krav och behov. Välkommen att kontakta oss om du vill samarbeta eller har frågor!

Här är exempel på hur du i näringslivet kan samverka med oss:

Arbetsplats­förlagt lärande (APL) ger elever på yrkes­programmen en chans att prova på sitt kommande yrke. Eleverna är ute minst 15 veckor under gymnasie­tiden. Det här är också ett gyllene tillfälle för dig som företagare att vara med och forma branschens nya medarbetare!

Vid en bransch­dag delar inbjudna gäster med sig av sina erfarenheter kring bransch, företag och yrkesliv. Dessa dagar arrangeras i årskurs 1 med syfte att inspirera och ge kunskap inför elevernas framtida val av program­inriktning. Det här brukar gästerna dela med sig av:

  • Presentation av arbets­plats och bransch
  • Framtidsutsikter
  • Yrkesgrupper i branschen
  • En dag på jobbet
  • Tips för att komma in på arbets­marknaden

Välkommen att föreläsa på PS för en klass eller grupp elever. Det kan handla om ditt yrke, företag eller att förmedla kunskap inom ett visst ämne.

Minst hälften av den gymnasiala lärlingsutbildningen ska vara arbetsplatsförlagd. Att ta emot en lärling ger dig som företagare stora möjligheter att lära ut ditt yrke och verkligen testa en eventuellt blivande anställd.

Varje nationellt yrkes­program på gymnasiet ska ha ett programråd kopplat till sig. Som medlem i ett programråd har du alla chanser att vara med och påverka innehållet i utbildningen, så att den är relevant och aktuell.

Under ett skarpt projekt får du möjlighet att ta del av en ung människas kunskap och syn på olika saker i ditt arbete. Låt dina frågor, metoder eller produkter utvecklas med hjälp av en ungdom!

Forskning visar att skarpa projekt och värdeskapande aktiviteter har hög effekt för elevers lärande, och att det är känslorna och upplevelserna i processerna som har betydelse. Det blir helt enkelt viktigt när det är på riktigt. Alla projekt genomförs och betygssätts i ordinarie kursutbud.

Under en eller ett par timmar tar du emot en grupp elever, eller någon enskild elev, för att visa och berätta om vad ditt företag gör.

Rådgivare behöver de elever som under ett läsår driver UF-företag. Som rådgivare finns du till hands under UF-tiden som bollplank. Du kan också ge tips och råd om att arbeta entreprenöriellt, samt bidra med ditt kontaktnät.

I början av december varje år arrangeras yrkes­dagar för alla elever i årskurs 2 på de högskole­förberedande programmen. Ett 20-tal inbjudna föreläsare och yrkes­företrädare finns på plats på skolan. Syftet är att ge eleverna:

  • Kunskap om vad ett visst yrke innebär
  • En inblick i hur det går till på en arbetsplats
  • Information om rekrytering
  • Fördjupad kunskap inför framtida studier och yrkesval

Senast publicerad:

Kontakt

Porträttbild av rektor Kristina Bäckman

Kristina Bäckman

Rektor

Enhet 1

Anna Wallergård

Från och med 1 augusti 2024.

Rektor

Enhet 2

Kristian Näslund

APL-samordnare