Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Ny utemiljö för lek och rörelse på Björkedalsskolan

Björkedalsskolans utemiljö har fått ett lyft med nya möjligheter till aktiviteter och lek. En byggnad är uppförd i anslutning till skolgården, lokalen är ämnad för undervisning i idrott och hälsa.

I den nya utemiljön finns gott om platser som inbjuder till lek och rörelse. En multisportarena, ett utegym, bordtennisbord och en King-ruta för de som har mycket spring i benen, en berså, en pergola och sköna uteplatser för de som vill hänga med kompisar och ta det lugnt. I köksträdgården odlar barnen ätbara grönsaker och bär.

En komplementbyggnad om 46 kvadratmeter rymmer lektionssalen för idrott och hälsa. Här finns även ett inomhusgym.

Skola för barn med behov av särskilt stöd

Björkedalsskolan i Himle är en resursskola för åk F-9. Skolan byggdes 2021 och är ett pilotprojekt då ingen liknande skola finns i kommunen. Björkedalsskolan vänder sig till elever som har behov av särskilt stöd och ska genom flexibla och varierande lärmiljöer bidra till att möta elevers olika behov. Idag går det 10 elever på skolan.

En skola för elever med omfattande behov av individuella stödinsatser

Björkedalsskolan

publicerad:

Senast Ändrad: