Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Väröbacka: Nu finns förslag på ny översiktsplan

I tisdags beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att den fördjupade översiktsplanen för Väröbacka går ut på samråd.
-Ett stort steg för den fortsatta utvecklingen av Varbergs kommun, säger samhällsutvecklingsdirektör Josefin Selander.

Förslaget visar kommunens viljeinriktning för den långsiktiga utvecklingen i Väröbacka.

- Med Värö station blir Väröbacka tillgängligt för fler och invånarantalet kommer att öka. Samtidigt gör de goda pendlingsmöjligheterna att samhället blir en del av en större arbetsmarknadsregion. Det finns därför här en unik möjlighet till en hållbar samhällsutveckling, säger Josefin Selander.

Livskraftigt samhälle

I planförslaget möjliggörs för 2 000 bostäder fram till år 2050 och ytterligare cirka 1 000 bostäder på ännu längre sikt. Den fördjupade översiktsplanen beskriver också en ny grönstruktur, utbyggnad av vägar, gång- och cykelbanor, platser för äldreboende, förskolor och en ny grundskola, samt platser för verksamheter - med mera.

- Den nya planen lägger grunden för ett livskraftigt samhälle med många olika sorters bostäder, god kommunal service och plats för ett växande näringsliv, säger Josefin Selander.

Digital plattform

Den fördjupade översiktsplanen för Väröbacka (FÖP Väröbacka) är kommunens första digitala översiktsplan. Hela förslaget, inklusive utredningar, finns på en digital plattform.

Förslaget finns också sammanfattat på vår webbplats, där når du även den digitala plattformen samt en film om planförslaget.

FÖP Väröbacka: Så här ser förslaget ut

Samrådsmöten

Kommunen bjuder in till samrådsmöten vid två tillfällen. Både berörda tjänstepersoner och politiker kommer att vara där.
Planförslaget presenteras och det blir gott om tid till frågor och diskussion.
Varmt välkomna!

Onsdagen den 29 november kl. 18.30 – 20.00
Lördagen den 2 december kl. 13 – 14.30
Plats: Värö församlingshem.

PS. Det är samma information på bägge mötena.

publicerad:

Senast Ändrad: