Skottkärra häller betong över tidskapseln, som ska gjutas in i Varbergs nya stationshus. 

Tidskapsel gjuts in i nya stationshuset

Här är den! Tidskapseln som idag gjuts in i Varbergs nya stationshus. Den 8 mars 2024 blev en historisk dag när Jernhusen bjöd in till byggstarten av Varbergs nya station. Det var mer än 140 år sedan sist!

- En station i centrum behåller och utvecklar en levande och attraktiv stadskärna. Den nya stationen kommer att vara en viktig länk mellan stadskärnan och vår nya stadsdel Västerport, sa Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande.

- Stationshuset kommer knyta an till viktiga värden för Varberg med material av sten, trä och en utformning med ett vågformat tak – vi knyter an till stenhuggartraditionen, trä som en viktig exportvara och havet, berättar Ann-Charlotte.

Och det var faktiskt mer än 140 år sedan det senast byggdes ett stationshus i Varberg.

- Byggstarten här idag är faktiskt en början på en station som ska hålla i minst 144 år. Den ska kännas trygg och välkomnande under alla de åren. Det ska helt enkelt vara en levande plats där människor trivs under lång tid, sa Thomas Sandberg, projektchef på Jernhusen.

Tidskapsel för framtida generationer

  • Och nu när vi bygger för framtiden vill vi skicka med ett tidsdokument från vår tid. Därför har vi fyllt en tidskapsel med ritningar på stationshuset, dagens upplaga av Hallands Nyheter och veckans Varbergs tidning. Alla som är här i dag har även fått sätta sitt namn på det här dokumentet som en hälsning, sa Thomas.
  • Ny station i centrum

Fakta om nuvarande stationsbyggnad

Varberg-Borås Jernvägs AB byggde station och bangård på utfylld havsbotten nordväst om den dåvarande staden. När Västkustbanan var klar, med förbindelse söderut 1886 och till Göteborg 1888, byggs stationshuset till med två flyglar år 1893.

Järnvägens historia

Tidskapsel med ritningar och nummer av Hallands Nyheter och Varbergs Tidning.

Tidskapsel med ritningar och nummer av Hallands Nyheter och Varbergs Tidning.

Dokument med signaturer från de som var med från Jernhusen, kommunen, Trafikverket och Region Halland på byggstarten av nya stationshuset. 

Dokument med signaturer från de som var med från Jernhusen, kommunen, Trafikverket och Region Halland på byggstarten av nya stationshuset.

Skuggan i stenkrossen visar gränsen för stationshuset i norr. Frigoliten längst bort i bild visar gränsen i väster. 

Skuggan i stenkrossen visar gränsen för stationshuset i norr. Frigoliten längst bort i bild visar gränsen i väster.

publicerad:

Senast Ändrad: