En bild på ca 15 personer i medelåldern som står framför en projektorduk med texten: "Välkomna". Det är både män och kvinnor, de har jeans, kostym, skjorta och är glada. Det är både män och kvinnor, men flest män.

Här är byggaktörerna i Västerport etapp 1.

Första mötet efter Västerportdomen

Detaljplanen för Västerport har vunnit laga kraft och på tisdagen hölls första mötet efter domen med de 13 byggaktörerna i etapp 1.
-Det kändes bra att träffas igen och tillsammans kunna se framåt, säger projektledare Maria Hagelberg.

Projekt Västerport har legat mer eller mindre vilande under en två år lång överklagandeprocess. Den 31 januari kom så domen från Mark- och miljööverdomstolen som gav kommunen rätt och därmed har planen vunnit laga kraft.

Samlades i Varberg

I etapp 1 finns 13 byggaktörer som alla vunnit sina lotter i markanvisningstävlingar, en tävling för bostadshusen och en för hotellet. På torsdagen samlades representanter från samtliga 13 bolag i Varberg för ett möte med tjänstepersonerna i projektet.

Nystart

  • - Projektet har ju inte bara varit vilande hos oss, utan även hos byggaktörerna. Det har hänt saker under den här tiden, till exempel har både vi och bolagen en del nya medarbetare. Vi behövde träffas för att samla ihop oss, återkoppla var vi var i processen sist och vad som är viktigast att göra nu.
  • - Det är också värdefullt bara att ses, vi ska ju bygga en stadsdel tillsammans under många år. Det blev en bra nystart, säger Maria Hagelberg.

Politiskt uppdrag

I början av mars fick projektet ett uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) som bestod av tre punkter. Kort beskrivet var dessa: 1. Inleda en diskussion med Hotell Västerport i Varberg om att anpassa (=minska) antalet våningar på hotellet 2. Undersöka möjligheterna att fler byggnader i etapp 1 utformas med sadeltak med eventuell kompensation till byggaktörerna 3. Förbereda och planera för informations- och dialogmöten riktade till allmänheten gällande kommande etapper i Västerport med gestaltningsförslag i modeller och skisser som allmänheten kan ta del av.

Diskussion inledd

Projektet har utrett frågorna och redovisat att:

  1. Projektet har inlett en diskussion med Hotell Västerport i Varberg för att titta på möjligheten att anpassa antalet våningar med hänsyn till genomförbarhet och god arkitektur.
  2. När det gäller sadeltaken är slutsatsen att en förändring av husens gestaltning i detta läge inte är möjlig eftersom den saknar lagstöd. En sådan åtgärd medför att den genomförda markanvisningstävlingen kan anses ogiltig och att avtal måste brytas.
  3. Projektet planerar att genomföra dialog och kommunikation enligt formuleringen i uppdraget.

KSAU har nu beslutat att uppdraget därmed är redovisat och slutfört, vilket också byggaktörerna fick veta under tisdagens möte.

Vilka ska bygga i etapp 1 och hur ser deras byggnader ut?
Mer info här:

Etapp 1: här börjar vi

Publicerad den:

Senast Ändrad: