Möt projektledaren Marie Johansson

Det är solig vårdag i Farehamnen. De väldiga högarna med bergmassor för tankarna till ett rymdlandskap. Projektledare Marie Johansson är på plats för att kolla in de nya maskinerna som gör multicementpelare.

Att en ny hamndel är på väg att växa fram bland de gula grävmaskinerna, blir allt tydligare för varje vecka. Farehamnsprojektet med hamnflytt ingår tillsammans med Västerport och arbetet med tunneln i Stadsutvecklingsprojektet.
− Det pågår mycket spännande kring hamnområdet framöver, med ny cirkulationsplats och infartsgata samt en naturvall utmed Getterövägen. Det är en förmån att vara en del av utvecklingen, säger hon och pekar över området norrut.

Att jobba i projektet, som innebär att färdigställa marken och den nya hamndelen inför en hamnflytt, är både en utmaning och jättekul, menar Marie.

− Det är intensivt och innebär mycket samordning mellan olika aktörer.

Med en bakgrund från både fordonsindustrin och Ringhals började Marie Johansson jobba som projektledare på Varbergs kommun för snart sex år sedan.

− Det kanske verkar lite spretigt men den gemensamma nämnaren är projektverksamhet. Jag har i stort sett alltid arbetat inom och runt projekt.

Mycket om muddring

Enligt Marie Johansson är det roligaste med jobbet att det är ett gott team som arbetar tillsammans och hjälps åt, både inom projektet och gentemot övriga projekt i närområdet och i kommunen som helhet.

− Att utvecklas och att lära mig nya saker är en drivkraft, säger hon och går bort mot en av maskinerna som har ett 25 meter högt torn. Maskinen borrar ner cement i leran för att göra marken stabil, för att den ska kunna hantera de laster som uppstår på terminalytan när hamnens verksamhet ska bedrivas där.

För några år sedan hade hon aldrig kunna drömma om att hon skulle lära sig så mycket om muddring och marksättningar.

Samordning

Några av utmaningarna med projektledarrollen är samordning med angränsande projekt, effektiv framdrift inom det egna projektet och att hela tiden ha tillräcklig och rätt information för att kunna ta vissa beslut.

− Projektet har bedrivits till största delen under en pandemi vilket har ställt krav på nya sätt att mötas och skapa effektivitet efter nya förutsättningar. Sedan är exempelvis det som sker på världsmarknaden ingenting som projektet kan påverka men det är något vi måste förhålla oss till, säger hon.

Får du mycket byggfrågor när du är ledig?
− Det händer men inte så mycket faktiskt. Klart det är en del som är nyfikna på vad som händer i projektet men de flesta vill veta vad som händer i kommunen generellt.

Lite om Marie Johansson:
Ålder: 48 år.
Jobbar som: Projektledare.
Utbildning: Ekonomisk linje på gymnasiet och därefter Utvecklingsingenjör på Högskolan i Halmstad.

Följ projektet

Läs mer om byggnationen och de olika stadierna i tidslinjen.

Bergmassor

Bergmassor.

Maskin som monterar en pelare.

Maskin som monterar multicementpelare.

Bild över arbetsområdet

Bild över det som ska bli en terminalyta.

Glad påsk!

önskar Projekt Farehamnen

Publicerad den:

Senast Ändrad: