Nattarbete och ny tvärtunnel

Det pågår intensiva arbeten i projekt Varbergstunneln både under och ovan mark. Här får du senaste nytt om vad som händer i söder, centrum och i norr.

Helg- och nattarbeten under vecka 17-26

Från fredagen den 30 april till och med måndagen den 28 juni gör Trafikverket och Implenia omfattande arbeten både på och intill den befintliga järnvägen. Arbetena pågår från stationen och norrut till den nya godsbangården norr om Getteröbron. Under dessa veckor kommer det att förekomma helg- och nattarbeten som kan upplevas som störande.

Trafikverket och Implenia arbetar för att kunna flytta tågtrafiken till tillfälliga spår längre västerut mot hamnen. Detta gör man dels för att tågtra­fiken ska kunna gå samtidigt som man jobbar, dels för att skapa mer arbetsyta och en säkrare arbetsmiljö vid bygget av det nya betongtråget och betongtunneln norr om bergtunneln.

Vid spårnära arbeten måste man ibland jobba natt och helg för att kunna arbeta säkert och störa tågtrafiken så lite som möjligt. En del arbeten kräver också att tågtrafiken stoppas. Tågstoppen sker oftast på nätter och helger då påverkan på tågtrafiken blir som minst.

Tråget tar form

På Implenias instagram, implenia_varbergstunneln, kan du följa tråget i norr ta form. Med hjälp av formar har första delen blivit gjuten med sex meter höga väggar!

Ny tvärtunnel i centrum

Trafikverket och Implenia spränger sig försiktigt fram under Varbergs centrum för att inte påverka närliggande byggnader. För att undvika förseningar framåt i tiden kommer de nu att öppna upp en ny tvärtunnel under Torggatan, mellan Kungsgatan och Västra Vallgatan, för att i sin tur kunna börja med tågtunneln tidigare än beräknat. Sprängningarna för tågtunneln under dessa kvarter skulle enligt plan starta i början av 2022. För att kunna jobba från flera fronter samtidigt och undvika förseningar kommer de istället starta sprängningarna för tågtunneln i detta område redan nu.

Vad händer i stationsområdet?

Snart påbörjas sprängningarna vid schaktet för betongtunneln mittemot stationen.

En byggställning kommer att byggas utanför Okéns då fastigheten behöver skyddas vid kommande sprängningar. Det kommer fortfarande att vara möjligt att använda trottoaren utanför byggnaden.

Det pågår också arbeten för att öka trafiksäkerheten i anslutning till cykelparkeringarna och gångtunneln.

Just nu är en förfrågan ute till konstnärer för att gestalta byggplanket som vetter mot Engelska parken. Ett trevligt sätt att göra området lite mer attraktivt att röra sig i!

Trafik i söder

Implenia planerar att öppna Österledens nya sträckning för trafik under maj månad. Nu är det full aktivitet med att sätta kantsten, ordna belysning och annat som behöver fixas innan öppningen. I korsningen Österleden/Marmorgatan görs ledningsomläggningar och sedan ska infarten anpassas till den nya sträckningen av Österleden. Korsningen planeras öppna i juli månad.

Bron över Österleden kommer nu att användas som byggväg för de transporter som krävs för att bygga den nya järnvägens anslutning mot det befintliga dubbelspåret i Hamra.

Gång- och cykelväg på norra sidan av Getteröbron öppnas framöver

Även om avspärrningarna är borta är inte den norra gång- och cykelvägen på Getteröbron öppen. Den öppnas först efter slutbesiktning. Vi återkommer när detta sker.

Har du frågor?

Om du har frågor kopplade till projekt Varbergstunneln, kontakta Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921, som har öppet dygnet runt. Du kan också nå projektet på varbergstunneln@trafikverket.se.

Om du har frågor kring trafiken och andra projekt, kontakta Varberg direkt på 0340-88 000 eller varbergdirekt@varberg.se.

Vill du veta mer?

Följ projektet på:
www.trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
www.varberg.se/varbergstunneln
Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.
Få senaste nytt om trafiken på: www.varberg.se/trafikinfo
Läs om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer

Publicerad den:

Senast Ändrad: