Tomten på besök och broar på gång

Året går mot sitt slut och vilka milstolpar som passerats! Vi har en färdigsprängd tunnel under Varberg och nu växer vårt nya stationsområde fram steg för steg.

Flitens lampa lyser i Breared och i centrum

Betongtunnlarna som ansluter till servicetunneln och spårtunneln är i stort sett klara. När båda tunnlarna är klara kommer tunnlarna att täckas med mjuka massor och naturen kommer att återställas. Teknikbyggnader och kanalisation är på plats och bullerplank sätts upp efterhand.

Krossarbetena i Breared upphörde den 15 december.

I servicetunneln pågår markarbeten, ledningsarbeten samt arbete med kanalisation. I spårtunneln pågår arbete med att montera dränmattor och arbete med att täcka dränmattorna med sprutbetong.

Färdig betongtunnel och två broar på gång

Norra betongtunneln är nu klar och består av 30 845 kubikmeter betong, lika mycket som ryms i 12 olympiska simbassänger. Som förstärkning har man använt 4725 ton armering, vilket motsvarar vikten av 26 jumbojetplan! Arbete pågår med att täcka betongtunneln med massor.

I samma område pågår ledningsarbeten på Västra Vallgatan mellan Baggens gränd och Magasinsgatan och vägen är avstängd. Trafik från parkeringsgaragen kommer under olika skeden köra ut åt olika håll.

Överbyggnaden till bilbron, som ska gå till stationen, gjöts nu i december. Bron ska gå från Östra Hamnvägen till Birger Svenssons väg. Ytterligare en bro ska byggas för gångtrafikanter och cyklister vid stationen.

Tråget är i stort sett färdigt. Arbete pågår med att dra spont och återfylla. I tråget pågår arbete med plattformarna samt att montera järnvägsutrustning och lägga kanalisation.

Byggstart för stationen till våren

Det är nu klart att företaget Bergman och Höök ska bygga det nya stationshuset. Företaget är baserat i Göteborg och upphandlade av Jernhusen som ansvarar för bygget av stationshuset. Byggstarten är planerad till februari 2024.

Snurr på väg till Getterön

Kommunens projekt med cirkulationsplats Getterövägen/Östra Hamnvägen är påbörjat och arbetet går framåt. Arbetena bedöms nu vara klara till sommaren 2024 men vissa mindre delar kan vara kvar till hösten.

Cirkulation Getterövägen | Varbergs kommun

Ingen dom ännu

Trafikverket väntar på Mark- och miljödomstolens beslut i ärendet om ändrat tillstånd för ökad bortledning av grundvatten i driftskedet.

Inget jullov

Det kommer att pågå en hel del arbeten i projektet under vardagarna över jul och nyår. Inga störande arbeten är planerade.

God Jul och Gott Nytt år!

Vi som jobbar i projekt Varbergstunneln önskar dig en fin jul och ett gott nytt 2024!

Så får du kontakt med projektet

Om du har frågor eller vill komma med en synpunkt till projekt Varbergstunneln kan du alltid kontakta Trafikverkets kontaktcenter, som har öppet dygnet runt.

Telefon: 0771-921 921

E-post: varbergstunneln@trafikverket.se

Vill du veta mer?

Följ projektet på:
trafikverket.se/varbergstunneln
varberg.se/varbergstunneln

Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/

Läs om vad som händer i det växande Varberg: varberg.se/varbergvaxer

Publicerad den:

Senast Ändrad: