Illustration flygbild cirkulationsplats

Cirkulation Getterövägen

Vi bygger en cirkulationsplats vid korsningen Getterövägen och Östra Hamnvägen.

När den nya Farehamnen är klar att tas i bruk kommer den nuvarande infarten till hamnen från Getterövägen att stängas. Den nya infarten till Farehamnen kommer gå från den nya cirkulationsplatsen.

Syftet är att öka trafiksäkerhet och skapa en ny infart till hamnen. Dessutom ska cirkulationen koppla väl till den framtida utbyggnaden av Östra Hamnvägen.

Cirkulationsplatsen som får fyra ben kommer att ligga något förskjuten sydväst i jämförelse med nuvarande korsning.

Den nya cirkulationsplatsen beräknas vara klar under hösten 2024.

Varför bygger vi?

Vi bygger en ny infart till den nya Farehamnen och bygger ut cykelvägarna. Cirkulationsplatsen ger ett bättre trafikflöde och ökar trafiksäkerheten. Den nya hamninfarten måste vara klar när den nya Farehamnen tas i bruk.

Aktuellt i projektet

Den nya infarten till hamnen är klar och likaså stora delar av den nya cirkulationsplatsen. Det som återstår är in- och utfart till cirkulationen norrifrån.
För att kunna bygga dessa görs en ny trafikomläggning i början på vecka 20. Den nya cirkulationsplatsen kommer öppna för trafik och del av Getterövägen stängs då för att kunna bygga de återstående delarna. För att ta sig till och från Getterön så kör man genom cirkulationen, in på den nya hamninfarten och sedan via Västra Hamnvägen ut på Getterövägen igen.

Senast publicerad:

Kontakt
Marie Johansson
Projektledare

Fakta

Ny cirkulationsplats i korsningen Getterövägen och Östra Hamnvägen