Naturvall Getterön

Projekt Naturvall Getterön är en förutsättning för att bedriva hamnverksamhet i den nya hamndelen i Farehamnen. Att bygga en naturvall syftar till att skydda fågellivet i Natura2000-området mot ljuspåverkan från hamnens verksamhet.

Hur kommer det att bli?

Naturvallen sträcker sig från korsningen Östra Hamnvägen/Getterövägen och ca 550 m västerut utmed Getterövägen. Där viker den sedan av och sträcker sig ytterligare ca 200 m söderut mot Astridviken.

I korsningen Östra Hamnvägen/Getterövägen ska en ny cirkulationsplats anläggas och i samband med det byggs även en ny infartsgata in till hamnen. Det betyder att när det projektet är klart så kan Västra Hamnvägen stängas och även den bli en del av naturvallen.

Målet är att naturvallen ska upplevas som en integrerad del i landskapen och fungera som en grön skyddszon mellan hamnen och Natura2000.

Aktuellt i projektet

Arbetet påbörjades under hösten 2023 med att träd och buskar togs ned. Naturvallen ska höjas i vissa områden och den planeras vara klar samtidigt som hamnverksamheten flyttar till den nya hamndelen.

Senast publicerad:

Kontakt
Marie Johansson
Projektledare

Fakta

Naturvall utmed Getterövägen.