Varför en ny hamndel

Genom att samla all handelsverksamhet i Farehemnen är det möjligt för staden att växa västerut genom den nya stadsdelen Västerport.

Idag är området där hamnen ligger stängt för Varbergsborna. Hamnens verksamhet är viktig för Varberg, men geografiskt ligger den som en mur mellan staden och havet. När staten 2013 tog beslutet att leda Västkustbanan i en tunnel under Varberg, kunde kommunen på allvar sätta igång med planeringen för att flytta hamnen och bygga en ny stadsdel: Västerport.

Området där det idag finns spår, bangård och industrihamn kommer att öppnas upp och bli tillgängligt för alla. När Engelbrektsgatan, Magasinsgatan och Baggens gränd förlängs ända ner till det kajstråket blir känslan av att Varberg är en stad vid havet ännu större än idag. I Västerport ska det byggas 2 500 bostäder och stadsdelen kommer bidra till att Varberg fortsätter att vara en attraktiv och hållbar kommun.

Hamn + Stad = sant

I Varberg har stad och hamn samexisterat sida vid sida i flera hundra år. När Farehamnen och Västerport är utbyggda kommer denna historiska relation att fortsätta. Människorna i staden kommer kunna se och följa verksamheten i hamnen, något som inte är helt vanligt idag.

Hänsyn måste självklart tas både till hamnens verksamhet och till stadens behov. Varbergs kommun och Hallands Hamnar har en tät dialog när det gäller planering och utformning av det nya området. Kommunens mål är en modern och lönsam hamn tillsammans med ett levande och attraktivt Västerport.

Sveriges största skogshamn

Industrihamnen är viktig både för Varberg och för Sverige. Sedan många år är Varbergs hamn landets ledande exporthamn för sågade trävaror och på tredje plats när det gäller pappersmassa. 

Sverige som nation är världens tredje största exportör av trävaror, näst efter Kanada och USA, vilket säger något om volymerna som dagligen passerar Varbergs hamn. Stora industrier runt Varberg, som Derome och Södras anläggningar i Värö, är beroende av en väl fungerande hamn i Varberg.

Fartygstrafik är, näst efter järnväg, det mest miljömässiga sätt att frakta gods på. Att en kommun har tillgång till kombinationen järnväg och hamn ger möjlighet att kombinera tillväxt med hållbara transporter.

Publicerad den:

Senast Ändrad: