Byggstart för Varbergs nya stationshus!

Ännu en viktig milstolpe är nådd inom projektet då byggstarten för Varbergs nya stationshus gick av stapeln under fredagen.

Tidskapsel från byggstarten av stationen

Den 8 mars var en historisk dag idag när Jernhusen bjöd in till byggstart av Varbergs nya station. Visste du att det var mer än 140 år sedan det senast byggdes ett stationshus i Varberg?

Tidskapsel gjuts in i nya stationshuset

Järnvägens historia

Arbeten längs dubbelspårets sträckning

Den 6 mars göts projektets femte och sista bro, gång- och cykelbron över stationen. Man förbereder spårutbyggnaden och arbetet med de båda plattformarna är i full gång. Nu närmar sig också starten på arbetet med trappor, hissar och rulltrappor i stationsområdet.

Ovan betongtunneln jobbar man med återfyllnad, spontdragning samt ledningsomläggningar längs Västra Vallgatan.

I betongtunneln sker markarbeten, vilket innebär att man lägger ut ballastmattor, installerar brandvattenledningar och kanalisering, samt bygger teknikutrymmen.

I bergtunneln forsätter markarbetena, brandvattenförläggningen färdigställs och bäddar för kabelrännor förbereds.

Inom två veckor kommer man att påbörja återfyllnaden av betongtunneln i Breared. Först fokuserar man på att fylla mellan tunnlarna och även inkludera kanalisation och brandvatten som finns där.

Implenia stängde av plankorsningen i Vare under veckorna 7–9 för att kunna ta emot en leverans av räls till projektet. Nu ligger 56 stycken 420 meter långa räler på upplag i Breared. I Vareborg pågår också förberedelser för påskarbetena.

Tågstopp i påsk

Under påskhelgen kommer Trafikverket utföra flera olika banarbeten på Västkustbanan från torsdag 28 mars klockan 14.00 till måndag 1 april klockan 14.00. Projekt Varbergstunneln kommer också att använda tågstoppen för en hel del arbeten. För ersättningstrafik, se Hallandstrafikens webbplats:

Hallandstrafiken Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: