Vad händer i Farehamnen?

  Kul att du vill ta del av vårt första nyhetsbrev och vill veta lite mer om vad som ska hända i Farehamnen framöver. Kolla gärna in filmen också!

  Planen är att byggnationen av den nya hamndelen i Farehamnen startar under sommar/höst 2021. Flytten av hamnverksamheten är en del av stadsutvecklingsprojektet som även omfattar tunnelprojektet och etableringen av Västerport. Den nya hamndelen planeras stå klar för inflyttning vid årsskiftet 2023/24.

  Marken ska höjas

  På det nya området kommer kaj och pir anläggas och markytor ska höjas och förstärkas för att klara framtida klimatförändringar. Totalt höjs markytan med 1,5 – 2,5 m på ett område om cirka 90 000 m2. Här används 150 000 kubik bergmassor från tunnelbygget, vilket är en miljö- och kostnadseffektivt bra lösning.

  Hamnbassängen kommer att muddras till ett djup på 11 meter, ett arbete som är tidsstyrt från juni till och med januari med hänsyn till djurlivet i havet.

  Se filmen

  Varbergs kommun och Hallands hamnar har tagit fram en film om Farehemnen. Den är ingen exakt redovisning utan visar i stora drag hur hamnen kommer att se ut.

  Film om Farehamnen Länk till annan webbplats.

  Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig.

  Med vänliga hälsningar
  Projekt Farehamnen

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: