Här monteras pålplattor till nya kajen och piren.

Pålplattor del av nya kajen

Visst är det sommartid men arbetet i Farehamnen tar inte semester. Just nu pågår montering av de totalt 245 pålplattor som är del av kajkonstruktionen i både kajen och piren.

Påplattorna är tillverkade i Polen och anlände för några veckor sedan. Varje pålplatta väger elva ton och monteras med hjälp av en gripklo som lyfter och roterar pålplattan innan den sätts på plats på en stålpåle.

Gripklon har tidigare använts i Värtahamnen i Stockholm och genom lite modifieringar kan den även användas här i Farehamnen.

Arbetet i Farehamnen kommer pågå under hela sommaren. I början på augusti kommer nästa stora leverans av material. Då är det prefabricerade däckelement som anländer och dessa monteras under hösten.
Detta har hänt eller händer:

  • Erosionsskydd under kaj och pir anläggs.
  • Fram till i mitten på juni har 193 stålpålar monterats vilket betyder att 76 procent av pålarna är på plats.
  • Stålpålarna kapas till rätt längd för att sedan kunna montera pålplattor på pålarna.
  • VA och kanalisation i infartsvägen färdigställs under juni.
  • Arbetet med järnväg har påbörjats och kommer fortsätta under hösten.
  • Två oljeavskiljare har installerats på terminalytan.
  • I början på augusti kommer den första leveransen av prefabricerade däckelement. Dessa tillverkas och levereras från samma produktionsenhet i Polen som tillverkat pålplattorna.

Naturvall och rondell

I anslutning till Farehamns-projektet pågår två andra kommunala projekt. Söder om Getterövägen anläggs en naturvall:

Naturvall Getterön | Varbergs kommun

I korsningen Getterövägen/Östra Hamnvägen anläggs en ny cirkulationsplats och infart till den nya hamndelen. Arbetet har påbörjats men planeras ta fart efter att det görs en trafikomläggning vecka 32.
Mer information eller om du vill följa projektet:

Cirkulation Getterövägen | Varbergs kommun

Ha en fin sommar!

Önskar Farehamnsprojektet

Pålplattor

På varje stålpåle monteras en pålplatta.

Publicerad den:

Senast Ändrad: