Österleden stängs av i helgen och 1 km tunnelsprängning klar

Det är full fart i projektet för att få klart Österledens nya dragning och godsbangården i norr inför sommaren. Det innebär bland annat att delar av Österleden stängs för asfalteringsarbete under kommande helg, 17-19 april.

Första kilometern klar

I bergtunnelns norra del har man nu kommit 284 meter i servicetunneln och 76 meter i spårtunneln. I bergtunnelns södra del har man kommit 413 meter i servicetunneln och 271 meter i spårtunneln. Det betyder att Trafikverket och Implenia sprängt sammanlagt över 1 000 meter i tunnlarna!

Markarbeten i söder

Utanför tunnelns södra mynning är ovanjordssprängningarna färdiga. Här gräver man nu schakt för rör som ska fungera som avvattning för betongtunnel och tråg. I det sydligaste arbetsområdet pågår fortsatta markarbeten, bland annat med ytterligare en damm. Kulverteringen av Vrångabäcken är färdig inom kort och här beräknar man att kunna släppa på vattnet i den nya kulverteringen tidigare än beräknat.

Österleden stängs 17-19 april

Från lördagen den 17 april klockan 06.00, till måndagen den 19 april klockan 05.00, stängs delar
av Österleden för trafik. Detta påverkar även in- och utfart till Marmorgatan och Vallinsvägen. Gång- och cykelbanan är fortsatt öppen hela tiden, även vid Marmorgatan.

Under helgens avstängning utför Trafikverket och Implenia beläggningsarbeten inför öppningen av Österledens nya sträckning i maj. Marmorgatans in- och utfart till Österleden är fortsatt stängd till och med juni 2021 på grund av ledningsarbeten. Tänk på att välja alternativ väg, köra försiktigt och följa skyltningen i området.

Vid bron över Österleden är alla betongarbeten färdiga och bron kan nu börja användas som byggväg mellan arbetsområdena. I området omkring har man bland annat justerat slänterna för att motverka erosion. Trafikverket och Implenia ska även installera belysning, montera vägräcken, sätta kantsten och asfaltera.

Större bullerskydd vid stationen

I gropen söder om gångbron, framtida betongtunnel, har man vidtagit extra bulleråtgärder Länk till annan webbplats. vilket gav ett positivt resultat. Vajersågningen fick därav pausas men är nu återupptagen och beräknas vara klar i veckan. Ovanjordsprängningarna kommer att kunna påbörjas i mitten av april, inför det ska även gångbron över till stationsområdet sprängskyddas.

Under påskhelgens tågstopp arbetades det dygnet runt med bland annat omfattande kontaktledningsarbete samt schakt- och fyllningsarbeten. Det installerades även tre nya växlar norr om stationen. Dessa kommer börja användas när tågtrafiken flyttas till de temporära spåren längre västerut mot hamnen. När detta är färdigt kan Implenia expandera arbetena till ytor längre västerut.
Norr om gångbron pågår fortsatta grundläggningsarbeten för betongtunneln. Mycket arbete kommer inte kunna påbörjas förrän man får tillgång till området längre västerut.

Norra tråget

I höjd med Monark pågår gjutningen av tråget och i veckan påbörjas gjutningen av de första trågväggarna. Inom kort kommer man kunna fortsätta med gjutningen längre söderut i tråget.
I övrigt pågår mark- och grundläggningsarbeten med bland annat schaktning, installering av bottenstag, jetgroute, samt ridå- och botteninjektering.

Getteröbron

Bron är klar, formell slutbesiktning sker i mitten av maj.

Godsbangården

Det mesta arbetet med själva spåren är färdiga. Arbetet med el, signal och tele ligger i fokus, samt det sista arbetet med brandvatten i området. Allt ska vara klart till midsommar då godsbangården tas i bruk.

Vid Lassabackadeponin pågår konstruktion av stödmur samt schaktarbeten. Området ska besiktigas i mitten av april.

Konstnärsuppdrag för västra trågväggen

Trafikverket, Jernhusen och Statens konstråd har startat en upphandling för att söka konstnärer som vill vara med och skapa konst för Varbergs framtida station. Statens konstråd söker nu konstnärer för det första av två uppdrag: att gestalta den västra trågväggen längs nya stationens västra perrong. Horisont är ledordet för den nya, permanenta konstnärliga gestaltning som ska utvecklas för västra trågväggen. Den 3 000 kvadratmeter stora väggytan ger möjlighet att genom permanent konstnärlig gestaltning förmedla närvaro och sömlös kontakt med det nya stationsområdet och staden Varberg, dess historia och specifika läge vid havet.

Statens konstråd Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Om du har frågor kopplade till projekt Varbergstunneln, kontakta Trafikverkets kontaktcenter 0771-921 921, som har öppet dygnet runt. Du kan också nå projektet på varbergstunneln@trafikverket.se.

Om du har frågor kring trafiken och andra projekt, kontakta Varberg direkt på 0340-88 000 eller varbergdirekt@varberg.se.

Vill du veta mer?

Följ projektet på:
www.trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats.
www.varberg.se/varbergstunneln
Implenias instagram: https://www.instagram.com/implenia_varbergstunneln/ Länk till annan webbplats.
Få senaste nytt om trafiken på: www.varberg.se/trafikinfo
Läs om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer

Publicerad den:

Senast Ändrad: