Porträtt.

  Foto: Patrik Svedberg

  Bildningsresan: Det livslånga lärandet - lärande mellan generationer - 19/10

  Ann-Kristin Boström har forskat om livslångt lärande och relationer mellan generationer under snart 30 år. Hon har en filosofie doktorsexamen från Stockholms universitet och är docent på Jönköping University, där hon nu är affilierad forskare.

  Ann-Kristin har arbetat internationellt och skrivit artiklar, rapporter, hållit föredrag i många länder, samt haft uppdrag för EU-kommissionen, Europarådet och OECD. De senaste åren har forskningen inriktats på informellt lärande och bland annat betydelsen av studiecirklar och stickkaféer. I år pågår forskning om stickningens betydelse i Sverige med början i Varberg.

  Föredraget kommer att ge en kort historisk beskrivning av livslångt lärande med en speciell inriktning på informellt lärande. Lärande mellan generationer, är en del av livslångt lärande och kommer att kopplas till den forskning som visar på folkbildningens betydelse i Sverige. Därefter kommer hon att redovisa internationell forskning om stickning och sitt pågående forskningsprojekt här i Varberg.

  Bildningsresan är en serie föreläsningar med personer aktiva inom forskarvärlden. Föreläsningarna avhandlar vitt skilda ämnen, inom både natur- och humanvetenskaperna.

  Senast publicerad:

  Detaljer

  Datum: 19 oktober 2022

  Tid: 18.30 - 20.00

  Pris: Gratis

  Arrangör

  Varbergs kommun

  0340-880 00

  Plats

  Information

  Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet, med stöd av Varbergs kommun.

  Här kan du läsa om tillgänglighet på Kulturhuset Komedianten.