Rekonstruktion av hur Getakärr kan ha sett ut med Varbergs slott i bakgrunden. 

Rekonstruktion av hur Getakärr kan ha sett ut med Varbergs slott i bakgrunden

1300-talet

Getakärr handelsplats blir stad.

I norra delen av dagens centrum hittar vi resterna av den lilla staden Getakärr, också kallad Gamla Varberg.

Redan under 1100-talet finns här ett litet samhälle. Människorna lever av jordbruk, hantverk och har handelskontakter med hela Nordeuropa. 1578 kommer ett kungligt besked, Getakärr ska läggas ner. De flesta människorna flyttar antagligen till den nya staden Ny Varberg. Det enda som syns av Getakärr än idag är resterna av kyrkan, som byggs i slutet av 1200-talet.

Animerad rekonstruktion av Gamla Varberg

Publicerad den:

Senast Ändrad: