Rekonstruktion av hur klostret i Ny Varberg kan ha sett ut i solnedgång. 

Rekonstruktion av hur klostret i Ny Varberg kan ha sett ut i solnedgång.

1400- och 1500-talen

Staden flyttar norrut till Ny Varberg.

Man tror att det är unionskungen Erik av Pommern, som beslutar att bygga Ny Varberg omkring 1430, cirka tre kilometer norr om Getakärr.

Kungen gillar inte att länsherren på Varbergs slott, idag fästningen, har makt över Getakärr. Han vill därför skapa en ny stad och väljer en plats nära handelsvägarna. På så sätt går vinsten från handeln till kronan istället för till länsherren.

I Ny Varberg finns stadskyrka, karmeliterkloster och en grävd kanal för mindre båtar från havet. Oxar och insaltat oxkött är viktiga handelsvaror i kontakter med Tyskland och andra danska städer.

I nästan 150 år finns det två städer som heter Varberg tills Getakärr, Gamla Varberg, läggs ner.

En brand 1612 blir stadens fall. Stadsborna tvingas nu flytta till den nya staden vid fästningen.

Publicerad den:

Senast Ändrad: